Gratis parkeren

15 minuten gratis parkeren met een parkeerticket

Met het gratis parkeerticket parkeer je 15 minuten gratis in de betalende zone. Dat is handig als je bijvoorbeeld even bij de apotheek of bakker binnenspringt.

Ga naar de parkeerautomaat, voer je nummerplaat in en neem een gratis parkeerticket. Leg het ticket vervolgens duidelijk zichtbaar achter de voorruit van je voertuig.

Wens je langer te parkeren, dan kan je een parkeerticket aankopen.

Je kan steeds gratis parkeren op één van onze Shop & Go-parkeerplaatsen

  • Een Shop & Go-parkeerplaats dient om kort inkopen te doen of snel iets op te halen.
  • Shop & Go-plaatsen zijn gratis. Je kan er maximum 30 minuten parkeren zonder parkeerschijf.
  • Parkeersensoren registreren het uur van aankomst en vertrek. Zo weet de parkeerwachter of je je aan de maximum parkeerduur houdt. 
  • Meer informatie hieromtrent vind je onder de rubriek "Shop & Go" of gewoon door hier te klikken.