Personen met een handicap

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap

Met een parkeerkaart voor gehandicapten kan je op een aantal  voorbehouden parkeerplaatsen  parkeren. Er is geen beperking van de parkeerduur, ook niet op de niet-voorbehouden plaatsen, op voorwaarde dat de parkeerkaart correct voorligt. Bij gebruik van kopijen wordt de politie verwittigd.

Let op: op Shop & Go plaatsen krijgt u  met een parkeerkaart voor personen met een handicap geen vrijstelling na 30 minuten gratis parkeren!

Hoe een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een beperking worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

Handicap.belgium.be/nl/onze-dienstverlening/parkeerkaart