Parkeervergunningen

Digitale parkeervergunningen
Sinds 2020 werken we met digitale parkeervergunningen. Dit wil zeggen dat u geen fysieke parkeervergunning meer zal ontvangen om achter de voorruit te leggen. Na validatie en betaling van de vergunning wordt deze geactiveerd in onze databank.

Welke parkeervergunning kan je aanvragen?

Hieronder kan u de verschillende types parkeervergunningen vinden die beschikbaar zijn via het e-loket. U kan ook de documenten downloaden die u ingevuld aan uw aanvraag dient toe te voegen.

Bewoners en tweedeverblijvers

Indien je gedomicilieerd bent te Blankenberge, of tweedeverblijver bent die belasting betaalt, kan je opteren voor één van de onderstaande vergunningen.

  • PARKEERKAART (blauwe zone)

Met een parkeerkaart kan je ongelimiteerd parkeren in de blauwe zone van Blankenberge zonder parkeerschijf. Deze vergunning is niet geldig in de betalende zone of de zone voor kortparkeren.

Je kan maximaal 6 parkeerkaarten aanvragen per domicilieadres. De eerste is gratis, de tweede kost € 75,00. Alle volgende vergunningen kosten € 125,00.

Deze vergunning is één jaar geldig, vanaf de datum van uitgifte.

  • PARKEERABONNEMENT (betalende zone)

Met een parkeerabonnement kan je ongelimiteerd parkeren in de betalende zone van Blankenberge. Deze vergunning is niet geldig in de blauwe zone of de zone voor kortparkeren.

Deze vergunning is één jaar geldig vanaf de datum van uitgifte en kost € 125,00.


LET OP!

Voor 2de verblijvers die belasting op tweede verblijf betalen in Blankenberge en huurders op jaarbasis van een tweede verblijf geldt een beperking van één parkeerabonnement per woongelegenheid.

  • een 2de verblijver dient een uitgereikt aanslagbiljet tweede verblijven van het lopende of vorige aanslagjaar voor te leggen 
  • een huurder op jaarbasis dient het huurcontract voor te leggen

Werknemers

Indien je werkt bij een bedrijf gevestigd te Blankenberge, kan je een werkabonnement aanvragen. Met deze parkeervergunning kan je onbeperkt in de betalende zone van Blankenberge parkeren. De vergunning is niet geldig in de zone kortparkeren.

Een werkabonnement is één jaar geldig vanaf de datum van uitgifte en kost € 125,00.

Zorgverleners

Indien je zorgverlener of mantelzorger bent en je huisbezoeken doet te Blankenberge, kan je een zorgverstrekkerskaart aanvragen. Met deze vergunning kan je onbeperkt parkeren in de betalende zone van Blankenberge. De vergunning is niet geldig in de blauwe zone of in de zone kortparkeren.

De zorgverstrekkerskaart is één jaar geldig vanaf de datum van uitgifte en kost € 125,00.