Heb je vragen? Uit onderstaande lijst met 'veel gestelde vragen' vind je een antwoord op je vragen met betrekking tot mobiel parkeren, blauwe en betalende zone en allerhande algemene vragen. Bij het doorklikken kom je op het contacformulier gelinkt aan jouw vraag.


Meer informatie over het contactformulier.


Vragen over mobiel parkeren?

Heb je een foutieve nummerplaat ingegeven bij het sms/app parkeren?

Indien je geen SMS/APP parkeersessie had opgestart voor de overeenstemmende nummerplaat kunnen wij je retributie niet annuleren.

Heb je een onterechte retributie ontvangen tijdens een sessie 'sms/app-parkeren'?

Verifieer of je de volledige en correcte nummerplaat hebt ingegeven en of de retributie is uitgeschreven binnen de toegestane parkeerduur. Je kan deze informatie ook opvragen op de website www.4411.be.
Indien je een geldige parkeersessie had lopen en je een correcte / volledige nummerplaat had ingegeven, kan je ons contacteren voor meer informatie. Stuur ons een bewijs/scan van je SMS/APP sessie van 4411 door via het contactformulier.

Vragen over de betalende zone

De parkeerautomaat was defect en je hebt een retributie ontvangen.

Heb je een retributie ontvangen omdat de parkeerautomaat niet functioneerde en heb je de instructies op de parkeerautomaat gevolgd?
Indien de parkeerautomaat niet functioneerde en je hebt de instructies op de parkeerautomaat gevolgd kan je ons contacteren via het online contactformulier zodat we je dossier kunnen herbekijken.
Opgelet! Je dient de maximale parkeerduur steeds te respecteren, ook indien de parkeerautomaat niet werkt.


Heb je een retributie ontvangen en beschik je over een geldig parkeerticket?

Stuur ons een kopie van je ticket via het online contactformulier en wij herbekijken je dossier.

Heb je een geldige bewonerskaart en heb je een retributie ontvangen?

Stuur ons je gegevens en een kopie van je bewonerskaart via het online contactformulier zodat we je dossier kunnen herbekijken.

Heb je een mindervalidenkaart en heb je een retributie ontvangen?

Verifieer of je een geldige mindervalidenkaart achter de voorruit had liggen, een kopie is geen geldig parkeerbewijs. Indien je een geldige mindervalidenkaart correct achter de voorruit had geplaatst in je wagen, kan je ons een kopie van je mindervalidenkaart (beide zijden) samen met een kopie van je identiteiskaart opsturen via het online contactformulier zodat we je dossier kunnen herbekijken.

Heb je een geldige vergunning (politie, gemeente, …) en heb je een retributie ontvangen?

Stuur ons een kopie van je vergunning via het online contactformulier en wij herbekijken je dossier.

Vragen over de blauwe zone

Heb je een geldige bewonerskaart en heb je een retributie ontvangen?

Stuur ons je gegevens en een kopie van je bewonerskaart via het online contactformulier zodat we je dossier kunnen herbekijken.

Heb je een mindervalidenkaart en heb je een retributie ontvangen?

Verifieer of je een geldige mindervalidenkaart achter de voorruit had liggen, een kopie is geen geldig parkeerbewijs. Indien je een geldige mindervalidenkaart correct achter de voorruit had geplaatst in je wagen, kan je ons een kopie van je mindervalidenkaart (beide zijden) samen met een kopie van je identiteiskaart opsturen via het online contactformulier zodat we je dossier kunnen herbekijken.

Heb je een geldige vergunning (politie, gemeente, …) en heb je een retributie ontvangen?

Stuur ons een kopie van je vergunning via het online contactformulier en wij herbekijken je dossier.

Je had een parkeerschijf gelegd maar deze was (net) verstreken toen je een retributie ontving.

De reglementering is hierin zeer duidelijk. Volgens de wegcode moet een parkeerschijf het uur van aankomst weergeven. Hierbij moet de bestuurder de pijl van de parkeerschijf plaatsen op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst. Het voertuig moet de parkeerplaats verlaten hebben uiterlijk bij het verstrijken van de vergunde parkeerduur.

Je had de signalisatie voor de blauwe zone niet opgemerkt en hebt een retributie ontvangen.

De blauwe zone wordt niet per straat aangeduid, maar met een zonebord bij het binnenkomen van de zone. Dit zonebord houdt in dat de verkeersborden niet langs elke straat herhaald moeten worden. Deze signalisatie is volledig conform de wetgeving. Uitzonderingen op de blauwe zone (o.a. betalend parkeren of beperkt parkeren) worden plaatselijk aangeduid zowel bij het begin als bij het einde ervan. Indien je geen geldige parkeersessie had opgestart met je parkeerschijf kunnen we je retributie niet annuleren.

Je had een parkeerschijf gelegd en hebt een retributie ontvangen?

Verifieer of je parkeerschijf correct was ingesteld. Bij het parkeren wordt de pijl van de parkeerschijf gezet op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst. Als je bijvoorbeeld parkeert om 9:05 uur, dan mag je de parkeerschijf op 9:30 uur zetten. Leg je parkeerschijf altijd goed zichtbaar achter de voorruit van je voertuig.

Indien je je parkeerschijf correct achter de voorruit had geplaatst in je wagen, kan je je gegevens opsturen via het online contactformulier zodat we je dossier kunnen herbekijken.

Vragen over je betaling?

Je hebt een herinnering ontvangen en je hebt je retributie reeds betaald?


1. Verifieer of je de betaling tijdig hebt gedaan, het is mogelijk dat er bijkomende kosten zijn aangerekend voor het versturen van een herinnering. Het is mogelijk dat je deze kosten nog dient te betalen.

2. Indien je je retributie tijdig hebt betaald, controleer dan of je het referentienummer in de mededeling van je betaling hebt geplaatst. We kunnen zonder het referentienummer geen koppeling maken tussen je betaling en je retributie.

3. Indien je inderdaad de mededeling bent vergeten, stuur ons dan je referentienummer (bestaat uit 12 cijfers: xxx/xxxx/xxxxx) samen met je rekeningnummer door via het contactformulier.

Je hebt je retributie betaald maar je bent de referentie vergeten te vermelden?

3. Indien je de referentie/mededeling bent vergeten bij je betaling, stuur ons dan je referentienummer (bestaat uit 12 cijfers: xxx/xxxx/xxxxx) samen met je rekeningnummer door via het contactformulier.

Vragen over een parking?

Algemene vragen

Moet ik in het weekend mijn parkeerschijf voorleggen/een ticket nemen?

Elke stad/gemeente werkt met een eigen reglement dat u per stad/gemeente kan raadplegen in de menu's 'betalend parkeren' en/of 'blauwe zone'. Wanneer hierop een uitzondering is, wordt dit duidelijk gemaakt met onderborden bij de signalisatie die de parkeerbeperking aanduiden.

Hoe komt het dat de politie geen parkeerretributies uitschrijft? Mag een privébedrijf dat wel doen?

Controle op het parkeren zit sinds 1/04/2004 niet meer in het strafrecht. Steden en gemeenten zijn dus zelf verantwoordelijk voor de organisatie van hun parkeerbeheer. Ze mogen dat uitbesteden aan een privébedrijf zoals Optimal Parking Control. OPC controleert dan bijvoorbeeld de betalende en blauwe zones en het parkeren met bewonerskaarten.

Hoe komen jullie aan mijn naam en adres? Is dat wel legaal?

De concessiehouder OPC vraagt de gegevens die verbonden zijn met je nummerplaat op bij het DIV (Dienst Inschrijvingen Voertuigen). Dit is volledig volgens de bepalingen van de DIV, en toegestaan door de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. OPC kan daarna met de identiteitsgegevens de invordering doen. Gevolg is dat de eerste aanmaning of betaalherinnering inderdaad vertrekt van de concessiehouder - OPC - zelf. Je vindt meer informatie hierover op de website van de Privacycommissie.

Rij je met een motor of ander open voertuig en kan je je parkeerticket niet (veilig) achter de voorruit leggen?

Neem je parkeerticket mee. Als je een retributie ontvangt, gebruik je je ticket als bewijs van betaling. Stuur ons via onderstaand contactformulier een kopie van je parkeerticket.

Ik wil parkeren voor een garagepoort of inrit, mag dat?

Je kan gratis parkeren voor een garagepoort of inrit indien je nummerplaat duidelijk staat aangegeven op de poort of de inrit.  Indien de nummerplaat niet overeenkomt met de signalisatie of de signalisatie ontbreekt, dient de wegcode toegepast worden. 

Hoe stel ik mijn parkeerschijf in?

Bij het parkeren wordt de pijl van de parkeerschijf gezet op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst. Als je bijvoorbeeld parkeert om 9:05 uur, dan mag je de parkeerschijf op 9:30 uur zetten. Leg je parkeerschijf altijd goed zichtbaar achter de voorruit van je voertuig.

Heb je een retributie ontvangen en stond je niet in een zone met beperkte parkeerduur?

Indien je niet in een zone met beperkte parkeerduur stond geparkeerd en toch een retributie hebt ontvangen, kan je je gegevens opsturen via het online contactformulier en herbekijken wij je dossier.