Parkingshop

In de parkingshop kan je terecht:

  • als je je parkeerretributie meteen wilt betalen;
  • voor informatie over, aanvraag en aflevering van een bewonerskaart en abonnement;
  • met klachten.

Gezien de coronamaatregelen, laten wij maximaal één per persoon binnen in onze parkingshop.