Disclaimer

Verwerking opgevraagde persoonsgegevens bij DIV / bescherming persoonlijke levenssfeer / rechten van betrokkenen.

OPC BVBA waarborgt een eerlijke verwerking van persoonsgegevens tegenover de betrokkenen.

De persoonsgegevens van de nummerplaathouder (beperkt tot naam, voornaam en adres) worden door OPC BVBA, als concessiehouder van steden en gemeenten, opgevraagd bij DIV (Dienst Inschrijvingen voertuigen - F.O.D. mobiliteit en vervoer) krachtens het Vlaams Decreet dd. 09/07/2010 (B.S. 26/07/2010) houdende de invordering van parkeerheffingen door de parkeerbedrijven, hetwelk de concessiehouders van Vlaamse steden en gemeenten machtigt om de identiteit van de nummerplaathouder die parkeerretributies verschuldigd is bij de DIV op te vragen, in overeenstemming met de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het wettig doeleinde waarvoor de persoonsgegevens van nummerplaathouders worden verwerkt betreft enkel de inning en invordering van gemeentelijke parkeerretributies in opdracht van steden en gemeenten. De gegevens worden door OPC BVBA vertrouwelijk behandeld en niet aan derden meegedeeld, behalve in het kader van een eventuele gerechtelijke vervolging.

OPC BVBA werd individueel gemachtigd door het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid (SCFO) opgericht binnen de Privacycommissie (CBPL) conform de voorwaarden, waartoe OPC zich verbond, van de Beraadslaging nr 17/2010 dd. 21/10/2010, betreffende de éénmalige machtiging voor toegang tot het repertorium van de DIV voor identificatie van personen die door het gebruik van een voertuig parkeerretributies schuldig zijn. De éénmalige en individuele machtigingen en voorwaarden daaraan verbonden, zijn door de betrokkenen te raadplegen op de website van de privacycommissie: zie voor verdere informatie www.privacycommission.be/nl/node/10899 en www.privacycommission.be/nl/begunstigden-fo-17-2010.

Tot mededeling van de gegevens tussen de parkeerbeheerder OPC BVBA en het Directoraat – Generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de F.O.D. Mobiliteit en Mobiliteit en vervoer werd een raamovereenkomst gesloten dd. 10/12/2010. Dit protocolakkoord is te raadplegen op de website van de F.O.D. mobiliteit en vervoer: zie voor verdere informatie: www.mobilit.belgium.be.

Ingevolge de privacywetgeving dd 08/12/1992 bestaat er voor betrokkenen een kosteloos recht op toegang en verbetering/aanvulling van de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben. Daartoe dient een schriftelijk verzoek te worden gericht aan de maatschappelijke zetel van OPC BVBA of via mail naar retributies@parkeren.be.

 

Cookies

Op onze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van uw computer terechtkomt wanneer u de website raadpleegt. De cookies van de site bevatten geen gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Indien u geen cookies wenst te aanvaarden kan u deze via uw browser weigeren.