Personen met een handicap

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap

Met een parkeerkaart voor gehandicapten kan je op een aantal voorbehouden parkeerplaatsen parkeren. Er is geen beperking van de parkeerduur, ook niet op de niet-voorbehouden plaatsen, op voorwaarde dat de parkeerkaart correct voorligt. Bij gebruik van kopijen wordt de politie verwittigd.

Hoe een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen in Genk?

Parkeerkaarten voor personen met een handicap worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid. Je kan deze op 2 manieren aanvragen:

  • rechtstreeks bij de FOD Sociale Zekerheid (Administratief Centrum, Kruidtuinlaan 100 bus 50, 1000 Brussel)