Personen met een handicap

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap

Met een parkeerkaart voor personen met een handicap kan je gratis en onbeperkt parkeren op voorbehouden parkeerplaatsen, op voorwaarde dat de parkeerkaart correct voorligt. Bij gebruik van kopijen wordt de politie verwittigd. 

Indien je onbeperkt in de betalende zone wil parkeren, zal je je parkeerkaart moeten registreren.

Verplichte registratie van je parkeerkaart

Houders van een parkeerkaart voor mensen met een handicap die in Genk willen parkeren op betalende parkeerplaatsen, dienen dit te registreren. Je kan per parkeerkaart maximaal twee nummerplaten doorgeven, waarmee je dan in Genk gratis kan parkeren als houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap. 

Deze registratie kan ofwel in onze parkingshop, ofwel via het e-loket. Hiervoor heb je volgende zaken nodig: identiteitskaart, parkeerkaart (voor- en achterkant), je naam en adres, en je nummerplaat (max. twee). Je registratie is drie jaar geldig.

Indien je twee nummerplaten wenst op te geven, zal je twee aparte aanvragen moeten indienen! 

Opgelet: de geldigheidsdatum van de parkeerkaart wordt opgenomen in onze databank. Zodra de kaart verlopen is, verloopt dit ook in onze databank en zal je niet langer gratis en onbeperkt kunnen parkeren in Genk. Indien je parkeerkaart ONBEPAALD geldig is, vul je een einddatum naar keuze in (vb. 31/12/2099).

  • Deze registratie is niet verplicht voor het gebruik van parkeerplaatsen voorbehouden voor houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap!

Hoe een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen in Genk?

Parkeerkaarten voor personen met een handicap worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid. Je kan deze op 2 manieren aanvragen:

  • rechtstreeks bij de FOD Sociale Zekerheid (Administratief Centrum, Kruidtuinlaan 100 bus 50, 1000 Brussel)