Nieuw parkeerplan 2020

Het nieuwe parkeerplan treed in voege vanaf dinsdag 2 juni. Ook de parkingshop opent dan opnieuw, mits het in acht nemen van de veiligheidsmaatregelen. 

Het stratenplan van Genk kan je hier raadplegen.

Algemene wijzigingen

Retributie per post

Er wordt geen retributie meer achter de ruitenwisser gestoken. De retributie wordt na controle per post verzonden naar je domicilieadres. 

Nieuwe parkeerautomaten 

Nieuw in de betalende zone is de verplichte ingave van de nummerplaat aan de parkeerautomaat bij de aankoop van parkeertijd. Het is op basis van de ingevoerde nummerplaat dat de controle zal gebeuren. Daarom is het erg belangrijk dat de nummerplaat volledig correct wordt ingevoerd door de parkeerder!

Einde dienstverlening PIAF-toestellen

Een PIAF-toestel wordt niet langer aanvaard als betaalmiddel voor uw parkeersessie. Indien je nog geld hebt staan op je PIAF-toestel, kan je dit laten terugbetalen in de parkingshop.

Afschaffing Genker-kwartier

Het "Genker-kwartiertje" vervalt met dit nieuwe parkeerplan en wordt eigenlijk vervangen door het gratis uur parkeren dat in alle zones wordt ingevoerd.

De Genker kwartierschijf is bijgevolg niet meer geldig!


Betalende zone

Tarieven en zones

De betalende zone te Genk is opgedeeld in drie verschillende zones: rood, geel en paars.

Het eerste uur parkeren is volledig gratis. Dit gratis uur kan je 1 keer per dag gebruiken per zone en is niet opdeelbaar! Je kan het resterende parkeertegoed dus niet naar een volgende parkeersessie meenemen.

 • Opgelet: gebruikers van 4411 kunnen GEEN aanspraak maken op het uur gratis parkeren. Je betaalt op die manier integraal de parkeertijd.

ZoneTariefMax. parkeerduur
Rood
(Genk-Centrum)
€ 2,50/30 minutenMax. 1,5 uur
Geel
(Grindparking, stationsomgeving Genk/Bokrijk)
€ 5,00/dagMax. 10 dagen
Paars
(Vennestraat, Statenstraat, Hoevenzavellaan)
€ 1,00/30 minutenMax. 1,5 uur


Betaal je niet, of overschrijd je de maximum toegelaten parkeertijd?

Dan kies je automatisch voor het dagtarief een retributie van € 25,00.


Blauwe zone

In de blauwe zone kan je maximaal 2 uur parkeren, mits het plaatsen van een parkeerschijf. Met een geldige bewonerskaart in de blauwe zone kan je onbeperkt parkeren in de blauwe zone.

Op sommige plaatsen kan de maximale parkeerduur licht afwijken, maar dan wordt dit aangegeven op de signalisatie ter plaatse.

Overschrijd je de maximale parkeerduur of leg je geen parkeerschijf in de blauwe zone?

Dan kies je automatisch voor het dagtarief: een retributie van € 25,00.

Personen met een handicap

Houders van een parkeerkaart voor mensen met een handicap kunnen in Genk onbeperkt parkeren op parkeerplaatsen voorzien voor kaarthouders.

Indien je als kaarthouder gebruik wil maken van reguliere parkeerplaatsen, dien je dit te registreren. Je kan per parkeerkaart twee nummerplaten doorgeven, waarmee je dan gratis en onbeperkt kan parkeren in Genk. 

Deze registratie kan ofwel in onze parkingshop, ofwel via het e-loket. Hiervoor hebben wij een kopie van de parkeerkaart nodig, zowel voor- als achterkant, je naam en adres en je nummerplaat (max. twee).

Op die manier zijn de nummerplaten gekend in onze databank en kan je onbeperkt parkeren te Genk. 

Opgelet: de geldigheidsdatum van de parkeerkaart wordt opgenomen in onze databank. Zodra de kaart verlopen is, verloopt dit ook in onze databank en zal je niet langer gratis en onbeperkt kunnen parkeren in Genk.

Parkeervergunningen

Digitale parkeervergunningen

De uitgifte van nieuwe parkeervergunningen zal vanaf heden digitaal gebeuren. Concreet wil dit zeggen dat je geen fysieke parkeerkaart meer ontvangt van ons, maar dat je nummerplaat wordt geregistreerd in onze databank, zodat de scanwagen je nummerplaat kan herkennen.

Je kan parkeervergunningen digitaal aanvragen via het e-loket. Dit wordt zo spoedig mogelijk online gezet.


Vergunningen voor bewoners

Gedomicilieerde inwoners van Genk kunnen aanspraak maken op maximum 2 vergunningen per adres. Je domicilieadres bepaalt welke vergunning je kan aankopen.

Hiervoor heb je volgende documenten nodig:

 • Identiteitskaart
 • Inschrijvingsbewijs van de wagen
 • Attest permanente beschikking indien je gebruik maakt van een bedrijfs- of leasewagen → hier downloaden


Vergunning bewoners (blauwe zone): je kan kiezen tussen een vergunning van 1 maand of 1 jaar.

Waar geldig?Prijs voor 1 maandPrijs voor 1 jaar
Nieuwstraat (vergunninghouders)€ 25,00€ 200,00
Winterslagstraat (vergunninghouders)€ 25,00€ 200,00
Parking Reinpad (vergunninghouders)€ 25,00€ 200,00
Grindparking€ 25,00€ 200,00


Bewonerskaart (betalende zone): deze vergunning kan enkel voor een volledig jaar genomen worden.

Type bewonerskaart + waar geldig?Prijs eerste kaartPrijs tweede kaart
Stalenstraat zone 1:
Dennestraat
gratis€ 250,00
Stalenstraat zone 2:
Eeuwfeestlaan, Herinneringsstraat, Vooruitgangsstraat
gratis€ 250,00
Stalenstraat zone 3:
Verbindingslaan
gratis€ 250,00
Stalenstraat zone 4:
Heppenzeelstraat
gratis€ 250,00
Centrum zone 1:
Kloosterstraat, Clarisserlaan, Bresserstraat,
Jan Habexlaan, Mosselerlaan, Reinpadstraat,
Loofstraat, Hospitaalstraat
gratis€ 250,00
Centrum zone 2:
Winterslagstraat, Lourdeskapelstraat, Bochtlaan,
Nieuwe Kuilenweg, Busweg
gratis€ 250,00
Centrum zone 3:
Blookbergstraat, Sint-Martensbergstraat,
Kuilenbroekstraat, Kuilenstraat, Stoffelsbergstraat,
Wenbergstraat
gratis€ 250,00
Centrum zone 4:
Kloosterhof, Steeneikstraat, Truyenlandstraat
gratis€ 250,00
Centrum zone 5:
Neel Doffstraat, Klokkuil, D'Ierdstraat
gratis€ 250,00
Centrum zone 6:
Deken Heeserplein, Stickelberglaan, Kempenlaan,
Guido Gezellelaan, Vlakveldplein, Leopold III-laan,
Peter Benoitlaan, Jan Mattijs Winterslaan,
Vooruitzichtlaan, Uitbreidingslaan, Guldensporenlaan,
Nieuwstraat
gratis€ 250,00
Centrum zone 7:
Paneelstraat, Paardskuil, Valgaarstraat,
Windmolenstraat, Schabartstraat, Krekeldries,
Molenblookstraat, Dinselstraat
gratis€ 250,00
Centrum zone 8:
Gildelaan, Grotestraat, Calvariestraat,
Rozenkranslaan
gratis€ 250,00
Centrum zone 9:
Steenbakkerijstraat
gratis€ 250,00
Centrum zone 10:
Hulstbesstraat, Hulststraat
gratis€ 250,00


Vergunning niet-bewoners (blauwe zone)

Ben je niet gedomicilieerd in Genk maar wil je er regelmatig parkeren? Dan kan je een vergunning niet-bewoners aankopen.

Voor een vergunning niet bewoners heb je volgende documenten nodig:

Hiervoor heb je volgende documenten nodig:

 • Identiteitskaart
 • Inschrijvingsbewijs van de wagen
 • Attest permanente beschikking indien je gebruik maakt van een bedrijfs- of leasewagen → hier downloaden

Je kan een vergunning kiezen voor één van onderstaande locaties. Met een geldige vergunning kan je onbeperkt op die locatie parkeren zonder parkeerticket.

Vergunning niet-bewoners voor:1 maand3 maanden6 maanden1 jaar
Nieuwstraat€ 40,00€ 100,00€ 180,00€ 300,00
Winterslagstraat€ 40,00€ 100,00€ 180,00€ 300,00
Parking Reinpad€ 40,00€ 100,00€ 180,00€ 300,00
Grindparking€ 40,00€ 100,00€ 180,00€ 300,00


Hulpverlenersvergunning

Ben je hulpverlener, ben je erkend door het RIZIV of de Vlaamse Gemeenschap en doe je huisbezoeken in Genk? Dan kan je een hulpverlenersvergunning aanvragen. Met deze vergunning kan je onbeperkt op alle reguliere parkeerplaatsen parkeren. Voorlopig kan deze vergunning per mail aangevraagd worden: genk@parkeren.be.

Je aanvraag per mail moet volgende info bevatten:

 • Onderwerp van de mail: Aanvraag registratie als hulpverlener
 • Naam + adres
 • Nummerplaat van de wagen (maximaal 1 nummerplaat)
 • Inschrijvingsbewijs van de wagen (indien lease- of bedrijfswagen: attest waarin het gebruiksrecht wordt aangetoond)
 • Bewijs van erkenning door RIZIV, of door de Vlaamse Gemeenschap als erkende thuisverzorger
 • Verklaring op eer dat je huisbezoeken verricht in Genk

Trekkerskaart

Bestuurders van trekkers (> 2,5 ton) die in Genk gedomicilieerd zijn, kunnen een trekkerskaart aankopen.

Een trekkerskaart is één jaar geldig vanaf de datum van uitgifte en kost € 180,00. Met deze vergunning kan er met de trekker in de volgende straten geparkeerd worden:

 • Duinenlaan
 • Evence Coppeelaan
 • Gildelaan
 • Meeuwerstraat
 • Winterbeeklaan
 • Wintergroenstraat
 • Zandoerstraat