Hulpverleners

Wat is een hulpverlenersvergunning?

Als hulpverlener kan je onbeperkt en gratis parkeren op alle parkeerplaatsen voorzien voor hulpverleners. Wil je van alle reguliere betalende parkeerplaatsen gebruik kunnen maken als hulpverlener? Dan kan je een hulpverlenersvergunning aanvragen.

We onderscheiden drie categorieën:

 • Hulpverleners erkend door het RIZIV (Artsen, verpleegkundigen, kinesisten) 
 • Hulpverleners die onder Gezinszorg vallen: familiehulp, I-mens ,OTV Homecare en Wit Gele kruis
 • Andere bijzondere zorg-en hulpverlenersorganisaties die niet onder bovenstaande categorieën vallen, maar wel een goedkeuring ontvingen van het schepencollege

Hoe werkt het?

 • De parkeervergunning geeft toelating tot gratis parkeren in de betaalzones.
 • Op plaatsen voorbehouden voor een andere doelgroep mag niet geparkeerd worden.
 • De parkeervergunning is uniek en gekoppeld aan de nummerplaat van het voertuig.
 • Er wordt enkel nog een digitale vergunning uitgegeven. Men ontvangt dus niet langer een fysieke kaart.
 • De scanwagen controleert via de nummerplaat of er rechtmatig geparkeerd is.

Kostprijs?

De parkeervergunning voor hulpverleners is kosteloos.

Benodigde documenten om een hulpverlenersvergunning aan te vragen

Deze documenten heb je nodig:

 • identiteitskaart
 • kentekenbewijs van je voertuig (“roze kaart”)
 • als je een leasingvoertuig of bedrijfswagen hebt, dien je het gebruiksrecht hiervan aan te tonen met een attest van permanente beschikking
 • bewijs van erkenning door het RIZIV of de Vlaamse Gemeenschap dat je thuiszorg verleent
 • je verklaart op eer dat je als hulpverlener voornamelijk huisbezoeken doet te Genk

Voor hulpverleners die onder Gezinszorg vallen en de bijzonder zorg-en hulpverlenersorganisaties gelden specifieke voorwaarden:

 • De organisatie doet de aanvraag voor een parkeervergunning. Individuele aanvragen worden niet behandeld.
 • De parkeervergunning is enkel geldig voor het uitvoeren van huisbezoeken.
 • Huisbezoeken vinden voornamelijk plaats in de betalende zone. Een verklaring op eer wordt ingediend bij aanvraag hier downloaden
 • De organisatie verklaart dat de werknemer bij hen tewerkgesteld is, en koppelt hieraan de te registreren nummerplaat.
 • Er wordt één nummerplaat per vergunning geregistreerd.
 • Er is een maximaal aantal vergunningen per organisatie voorzien.
 • De vergunning dient jaarlijks verlengd te worden door de organisatie.
 • Bij misbruik volgt een onmiddellijke opheffing van de vergunning.


Hoe je hulpverlenersvergunning aanvragen?

Je kan deze vergunning via het e-loket van de parkeerbeheerder aanvragen, of langsgaan bij de parkingshop.

Hiervoor heb je onderstaande zaken nodig

 • Identiteitskaart
 • Inschrijvingsbewijs van de wagen (indien lease- of bedrijfswagen: attest waarin het gebruiksrecht wordt aangetoond)
 • Bewijs van erkenning door RIZIV, of door de Vlaamse Gemeenschap als erkende thuisverzorger
 • Verklaring op eer dat je huisbezoeken verricht in Genk

Let op ! De hulpverleners die onder de categorie Bijzondere zorg-en hulpverlenersorganisaties vallen, hebben een voorafgaande goedkeuring van het schepencollege nodig. Vul hiervoor dit document in en stuur het naar: mobiliteit@genk.beNa bericht van goedkeuring, kan een aanvraag ingediend worden bij parkeerbeheerder OPC. De goedkeuring moet steeds aan OPC overgemaakt worden.

Online via het nieuwe e-loket voor Genk

Je vindt het nieuwe e-loket hier. Een handleiding vind je hier.

 • Maak een scan van de benodigde documenten.
 • Registreer je aanvraag via het e-loket.
 • Na ontvangst van je aanvraag ontvang je hier een bevestiging van. We kijken je aanvraag zo spoedig mogelijk na.
 • Indien er documenten ontbreken, vragen we je per mail deze nog te bezorgen.
 • Na validatie van je aanvraag ontvang je een betaaluitnodiging.
 • Na betaling ontvang je een mail waarin de activatie van je vergunning wordt bevestigd.
 • Vergunningen zijn digitaal: je ontvangt dus niets meer om op je dashboard te leggen.


In de parkingshop van Genk
 • Breng de benodigde documenten mee naar de parkingshop.
 • Na betaling kan wordt de vergunning geactiveerd. Je krijgt een bewijs van betaling/activatie mee naar huis.
 • Vergunningen zijn digitaal, je krijgt dus niets mee om in de wagen te leggen.