Bewonerskaart

Wie mag er een bewonerskaart voor Halle aanvragen?

 • Je moet gedomicilieerd zijn in een straat waar betalend parkeren geldt of in een blauwe zone in de stad Halle, of in de ingesloten straten binnen deze zone.
 • De kaart is gekoppeld aan de nummerplaat van je voertuig. Zo weet de parkeerwachter of je in de zone mag parkeren. Er kan maximaal één nummerplaat op de bewonerskaart gekoppeld zijn.
 • De blauwe zone wordt opgesplitst in twee subzones: Nederhem (onder spoorweg) en Sint-Rochus (boven spoorweg). De bewonerskaart is enkel geldig in de zone waarvoor deze is uitgereikt.
 • Enkel bewoners uit de rode en groene zone kunnen de vergunning in beide zones gebruiken.
 • Er kunnen maximaal 2 bewonerskaarten aangevraagd worden per domicilieadres

Hoeveel kost een bewonerskaart voor Halle?

Een eerste bewonerskaart kost € 10,00 per jaar. 

Een tweede kaart op hetzelfde domicilieadres kost € 100,00 per jaar.

Hoe gebruik je je bewonerskaart?

Je ontvangt geen papieren kaart, de bewonerskaart is volledig digitaal. Je hoeft dus niets achter de voorruit te leggen.

Hoe een nieuwe bewonerskaart aanvragen of vernieuwen?

Deze documenten heb je nodig:

 • Identiteitskaart;
 • inschrijvingsbewijs van je voertuig (“roze kaart”) deel 1 (voor- en achterzijde);
 • als je voertuig op naam van een andere persoon is ingeschreven: een attest van de verzekeraar waarin je vermeld staat als medebestuurder;
 • als je een leasingvoertuig of bedrijfswagen hebt: het bewijs van je bedrijf dat je hoofdbestuurder bent of statuten van je bedrijf als je bedrijfsleider bent; 
 •  als het een vervangwagen betreft: een attest van de garage waarin staat dat je over de wagen kan beschikken.

Hoe je bewonerskaart bestellen?

In de parkingshop van Halle
 • Neem de nodige documenten mee naar de parkingshop.
 • Je kan de aanvraag aan de balie doen. De vergunning wordt na betaling onmiddellijk geactiveerd in het systeem.

Tijdelijke bewonerskaart voor vervangvoertuig aanvragen

 • Je kan een tijdelijke bewonerskaart aanvragen als je met een vervangvoertuig rijdt. Vraag een attest in je garage dat verklaart dat je met een vervangvoertuig rijdt en vraag hiermee in de parkingshop of online via het e-loket je tijdelijke kaart aan.