Personen met een beperking

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een beperking in Aalst

Als je een parkeerkaart voor personen met een beperking hebt, kan je op een aantal voorbehouden parkeerplaatsen in de betalende en de blauwe zones parkeren. Er is geen beperking van de parkeerduur, ook niet op de niet-voorbehouden plaatsen. Dit geldt ook voor parkings met slagbomen.

Een uitzondering vormen de parkeerplaatsen exclusief voorbehouden voor bewoners: hier is de parkeerkaart voor personen met een beperking niet geldig. Kijk daarom goed naar de signalisatie.

Hoe een parkeerkaart voor personen met een beperking aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een beperking worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

Handicap.belgium.be/nl/onze-dienstverlening/parkeerkaart