Bewonerskaart

Wat is een parkeerkaart of bewonerskaart?

 • Een parkeerkaart/bewonerskaart geeft je het recht om zonder beperkingen in de blauwe zone te parkeren. Je hoeft dan geen parkeerschijf voor te leggen.
 • Let op: de parkeerkaart is niet geldig in de betalende zone of de zone voor kortparkeren.

Wie mag een parkeerkaart aanvragen?

 • Bewoners die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van Blankenberge. Zij kunnen meerdere parkeerkaarten per domicilie aanvragen
 •  2de verblijvers die verblijfsbelasting betalen in Blankenberge. De aanvrager dient een uitgereikt aanslagbiljet tweede verblijven van het lopende of vorige aanslagjaar voor te leggen. Huurders op jaarbasis van een tweede verblijf moeten een huurcontract voorleggen. Beperkt tot één digitale parkeerkaart per woongelegenheid.
 • De parkeerkaart is gekoppeld aan de nummerplaat van je voertuig. Zo weet de parkeerwachter of je in de zone mag parkeren.

Let op ! Zodra de houder van de digitale parkeerkaart niet langer voldoet aan deze voorwaarden is de kaart niet langer geldig.

Hoeveel kost een parkeerkaart?

Gedomicilieerde bewoners van Blankenberge, of tweedeverblijvers die stadsbelasting betalen, kunnen parkeervergunningen aankopen. Deze vergunningen zijn steeds één jaar geldig, vanaf de datum van uitgifte. Er worden maximaal 6 parkeerkaarten uitgereikt per adres.

Type Geldig in                 Tarief
Bewonerskaart                            Blauwe zone
 • 1e kaart: gratis
 • 2e kaart: € 75,00
 • 3e-6e kaart: € 125,00
ParkeerabonnementBetalende zone  (met uitzondering van de zones kortparkeren) Niet geldig in de Blauwe zone€ 125,00


Benodigde documenten om een parkeerkaart aan te vragen

Deze documenten heb je nodig:

 • identiteitskaart
 • kentekenbewijs van je voertuig
 • 2de verblijvers: De aanvrager dient een uitgereikt aanslagbiljet tweede verblijven van het lopende of vorige aanslagjaar voor te leggen. Huurders op jaarbasis van een tweede verblijf moeten een huurcontract voorleggen.  Beperkt tot één digitale parkeerkaart per woongelegenheid.
 • als je een leasingvoertuig of bedrijfswagen hebt, dien je het gebruiksrecht hiervan aan te tonen met een attest van permanente beschikking → hier downloaden

Hoe je parkeerkaart aanvragen?

Online via het e-loket:

 • Maak een scan van de benodigde documenten en voeg ze toe op het e-loket
 • Je aanvraag wordt gevalideerd door onze medewerkers
 • Na validatie ontvang je een betaaluitnodiging per mail
 • Na betaling ontvang je een bevestiging van activatie van je vergunning

In de parkingshop:

 • Breng de benodigde documenten mee naar de parkingshop
 • Je aanvraag wordt ter plekke gevalideerd
 • Je betaalt, waarna je vergunning geactiveerd wordt in onze databank


Hoe gebruik je je parkeerabonnement?

Vanaf 2020 worden de parkeervergunningen in Blankenberge digitaal. Je nummerplaat wordt opgenomen in onze databank voor de volledige geldigheid van je vergunning. Bij controle zal de parkeerwachter je vergunning digitaal controleren, niet visueel. Daarom zal je ook geen fysieke kaart meer ontvangen om aan de voorruit van je wagen te plaatsen.