Andere voertuigen

Parkeren met de vrachtwagen in Bornem

Voor vrachtwagens met een gewicht van meer dan 7,5 ton die langer dan 8 uur in de bebouwde kom geparkeerd staan, betaal je een retributie van € 15 per dag.

Parkeren voor immobiele voertuigen in Bornem

  • Voor motorvoertuigen die niet meer in staat zijn om te rijden en langer geparkeerd staan dan 24 uur, betaal je een retributie van € 15 per dag.
  • Dit geldt ook voor caravans en aanhangwagens.