Personen met een handicap

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap

Met een parkeerkaart voor gehandicapten geniet je een vrijstelling op alle reguliere parkeerplaatsen, in alle parkeerzones, met uitzondering van shop & go plaatsen. Er is geen beperking van de parkeerduur op voorwaarde dat de parkeerkaart zichtbaar voorligt. Kopijen worden aanzien als ongeldig en de politie zal na vaststelling worden verwittigd.

Hoe een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een handicap worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

Handicap.belgium.be/nl/onze-dienstverlening/parkeerkaart