Personen met een handicap

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap in Damme

  • Als je een parkeerkaart voor gehandicapten hebt, kan je op een aantal voorbehouden parkeerplaatsen in de betalende zone parkeren. Er is geen beperking van de parkeerduur, ook niet op de niet-voorbehouden plaatsen, op voorwaarde dat de parkeerkaart correct gebruikt wordt. Bij gebruik van kopijen, wordt de politie verwittigd.
  • In Damme zijn mindervaliden niet vrijgesteld om parkeergelden te betalen. Dit staat aangeduid op de parkeerautomaat.

Hoe een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een beperking worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

Handicap.belgium.be/nl/onze-dienstverlening/parkeerkaart