Bewonerskaart

Wie mag er een bewonerskaart voor Diepenbeek aanvragen?

 • Je moet gedomicilieerd zijn in een straat waar betalend parkeren geldt of in een blauwe zone in de gemeente Diepenbeek.
 • De kaart is gekoppeld aan de nummerplaat van je voertuig. Zo weet de parkeerwachter of je in de zone mag parkeren.
 • Een bewonerskaart kan alleen voor een voertuig met een Belgische nummerplaat.
 • Het aantal bewonerskaarten per adres is onbeperkt.

Hoeveel kost een bewonerskaart voor Diepenbeek?

 • Voor de eerste bewonerskaart betaal je € 50 per kalenderjaar.
 • Voor de tweede en volgende bewonerskaarten betaal je telkens € 200 per kalenderjaar.

De kaarten zijn geldig tot het eind van het kalenderjaar. Indien de kaart na 30 juni van het lopende kalenderjaar wordt aangevraagd, betaal je de helft van het toepasselijke tarief.

Hoe gebruik je je bewonerskaart?

Je ontvangt geen papieren kaart, de bewonerskaart is volledig digitaal. Na aanvraag mag je een brief met gebruiksinstructies in de brievenbus verwachten.

Hoe een nieuwe bewonerskaart aanvragen of vernieuwen?

Deze documenten heb je nodig:

 • Identiteitskaart;
 • inschrijvingsbewijs van je voertuig (“roze kaart”) deel 1 (voor- en achterzijde);
 • als je voertuig op naam van een andere persoon is ingeschreven: een attest van de verzekeraar waarin je vermeld staat als medebestuurder;
 • als je een leasingvoertuig of bedrijfswagen hebt: het bewijs van je bedrijf dat je hoofdbestuurder bent of statuten van je bedrijf als je bedrijfsleider bent; 
 •  als het een vervangwagen betreft: een attest van de garage waarin staat dat je over de wagen kan beschikken.

Hoe je bewonerskaart bestellen?

Online op parkeren.be/diepenbeek
 • Maak een scan van de benodigde documenten.
 • Vul het online bestelformulier in en voeg de scans toe.
 • Je ontvangt een e-mail - na controle van de ingestuurde documenten - met uitnodiging tot betaling via overschrijving.
 • Na betaling informeren we je over de ontvangst van je bewonerskaart.
In het gemeentehuis
 • Breng de benodigde documenten mee naar het loket van gemeente Diepenbeek.
 • De bediende voert de aanvraag samen met je uit.

Tijdelijke bewonerskaart voor vervangvoertuig aanvragen

 • Je kan een tijdelijke bewonerskaart aanvragen als je met een vervangvoertuig rijdt. Vraag een attest in je garage dat verklaart dat je met een vervangvoertuig rijdt en vraag hiermee in de parkingshop je tijdelijke kaart aan.
 • Je plaatst de tijdelijke en de originele bewonerskaart achter de voorruit zodat de parkeerwachter de situatie juist kan beoordelen.

Extra vragen over de bewonerskaart

Ik ga verhuizen. Kan ik nu al een bewonerskaart aanvragen voor mijn nieuwe woning?

Ja, je kan een bewonerskaart aanvragen van zodra je een aanvraag tot wijziging van domicilie hebt ingediend en je het officiële document "model 2" kunt voorleggen.

Kan ik mijn bewonerskaart doorgeven? Bijvoorbeeld wanneer ik verhuis aan de nieuwe eigenaars van mijn woning?

Neen, dat kan niet. De nieuwe eigenaars moeten zelf een bewonerskaart aanvragen.

Ik verhuis binnenkort. Kan ik een bewonerskaart voor Diepenbeek kopen voor een beperkte periode van bijvoorbeeld 6 maanden?

Ja. Bewonerskaarten zijn verkrijgbaar voor 6 maanden of 1 jaar. Tot 30 juni betaal je steeds voor een volledig jaar, na 30 juni voor een half jaar.