Personen met een handicap

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een beperking

  • Met een parkeerkaart voor personen met een beperking geniet je een vrijstelling op alle reguliere parkeerplaatsen binnen de blauwe zone. Er is geen beperking van de parkeerduur op voorwaarde dat de parkeerkaart zichtbaar voorligt. 
  • Bij onrechtmatig gebruik of kopie├źn wordt na vaststelling de politie verwittigd.

Hoe een parkeerkaart voor personen met een beperking aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een beperking worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

Handicap.belgium.be/nl/onze-dienstverlening/parkeerkaart