FAQ

1. Waarom lanceert stad Genk een nieuw parkeerbeleid?

Stad Genk hervormde het parkeerbeleid tot een eenduidig en duurzaam verhaal. Met als doel: meer duurzame mobiliteit en minder parkeerdruk. Via dit nieuwe beleid en de bijhorende parkeertarieven wil de stad iedereen beter kunnen bedienen: de Genkenaren, bezoekers én handelaars van Genk. 

Met de invoering van gratis sessie parkeren (max. 1u) komt het stadsbestuur tegemoet aan de vraag van de handelaars. Zij willen dat inwoners en bezoekers gemotiveerd blijven om óók korte boodschappen te doen in de handelscentra. Wie er een gezellige dag van wil maken of uitgebreid wil shoppen, krijgt andere mogelijkheden: lang parkeren op de gratis randparkings, betalend parkeren in de ondergrondse parkings of parkeergebouwen, of gebruik maken van de fiets of het openbaar vervoer.

2. Hoe lang kan ik waar staan tegen welke prijs?

In Genk zijn er 4 zones waar je betalend kan kortparkeren. 

Tarieven per zone

Betalende zone (ma t.e.m. za 9:00 - 18:00)TariefMaximale parkeerduur
Rood (Genk-Centrum)€ 1,00/half uurMax. 1,5u
Paars (Vennestraat, Stalenstraat, Hoevenzavellaan) € 0,50/half uur Max. 1,5u
Geel (Grindparking, stationsomgeving Genk/Bokrijk)€ 5,00/dag Max. 10 dagen

Je kan een uur gratis parkeren door aan de parkeerautomaat een ticket te nemen. 

In de rode en de paarse zone kan je 1 keer per dag, per nummerplaat en per betaalzone een gratis ticket van 1 uur nemen. De Vennestraat, Stalenstraat en de Hoevenzavellaan vormen echter 3 aparte handelsstraten binnen de paarse zone. In elk van deze straten kan je per dag en per nummerplaat één uur gratis parkeren.

Ben je treinreiziger? Parkeer in de gele zone en neem een dagticket van € 5,00!

Niet betaald of langer geparkeerd dan waarvoor je betaalde?

  • Je kiest automatisch voor het dagtarief van € 20,00. 
  • Er wordt niet langer een retributie achtergelaten onder de ruitenwisser. Je krijgt dit per post toegestuurd naar je thuisadres.

 Hier ontdek je er alles over.

3. Als ik mijn parkeertijd betalend wil verlengen, kan dat ook met minuten?

Neen, het betalend parkeren loopt per blok van 30 minuten, je betaalt dus altijd voor een volledig half uur.

4. Hoeveel tijd heb ik om mijn nummerplaat te registreren?

Je hebt 15 minuten de tijd om je te registreren (via de automaat, via de app 4411 of via sms naar 4411). 

Je parkeert de wagen, en ook al komt de scanwagen na 5 minuten voorbij, dan nog krijg je geen retributie als je je binnen de 15 minuten registreert.

Concreet:

  • Je dient je parkeersessie te allen tijde te registreren (via de automaat, via de app 4411 of via sms naar 4411).
  • Je registratie dient te gebeuren uiterlijk 15 minuten na aankomst. 

5. Krijg ik per 24 uur in iedere zone een gratis sessie?

Ja, dat klopt. In alle betaalzones krijg je per nummerplaat per dag 1 parkeersessie van 1u gratis. Je kan dus met andere woorden in de voormiddag een uur parkeren in de Vennestraat, ’s middags een uur in het centrum en in namiddag een uur in de Stalenstraat, en dat allemaal gratis. Vergeet niet in elke zone steeds (opnieuw) jouw nummerplaat te registreren.

Let wel op: de gratis parkeersessie van een uur is niet opdeelbaar. Je kan het resterend saldo niet meenemen naar een volgende parkeersessie later die dag. Je kan dus niet een half uur in de voormiddag en een half uur in de namiddag gratis parkeren in dezelfde zone. Eens de gratis parkeertijd opgebruikt is, betaal je het normale tarief. In de rode en paarse tariefzone mag je maximum 1,5u parkeren, in de blauwe zone maximum 2u. Op een aantal specifieke locaties geldt er een uitzondering en mag je dus minder lang staan. Bekijk dus altijd goed de wettelijk aangebrachte signalisatie ter plaatse.

6. Kan ik binnen mijn toegekende gratis parkeersessie mijn auto verplaatsen binnen dezelfde zone?

Ja, dat kan. Binnen de gratis sessie mag je je wagen verplaatsen binnen dezelfde zone. Je stopt bijvoorbeeld 20 minuten op de Fruitmarkt en geeft daar je nummerplaat in op de automaat. Je kan dan doorrijden naar de Dieplaan en ook daar nog 20 minuten gratis parkeren. Dat is geen probleem zolang je er voor zorgt dat je tegen het einde van het uur vertrokken bent, of betaalt voor een half uur extra parkeren.

7. Kan ik per dag in de drie handelszones gebruik maken van de gratis parkeersessie?

Ja, dat kan. De Vennestraat, Stalenstraat en de Hoevenzavellaan zijn drie aparte zones binnen het paarse tarief. Op elke locatie krijg je per dag en per nummerplaat dus een gratis parkeersessie van max. 1u.

8. Hoe werken de nieuwe parkeerautomaten?

Je volgt stap voor stap de instructies op het scherm. Let er op dat je de nummerplaat correct intikt. Een nieuwe nummerplaat bestaat uit 7 tekens (vb. 1ABC123). Spaties en streepjes moet je niet ingeven. Nadat je je nummerplaat hebt ingegeven, moet je nog bevestigen. Na bevestiging, krijg je een automatisch bericht “neem jouw parkeerticket”. 

Heb je toch een fout gemaakt bij het intikken van de nummerplaat en krijg je een retributie dan kan je dit melden (via de website, telefonisch of via een persoonlijk bezoek aan de shop) en kan je retributie eenmalig geannuleerd worden.

Hoe je de parkeerautomaat precies gebruikt, kan je in onderstaande video bekijken.

9. Kan ik betalen via een app?

Je kan betalen via de app 4411. Hiervoor betaal je wel 25 cent transactiekosten. Samen met diverse partners werken we aan een oplossing voor dit probleem.

We hopen dan ook tegen het einde van het jaar een app te kunnen aanbieden die nog gebruiksvriendelijker is in het selecteren van de zones en waarbij er voor het registreren van de gratis sessie van een uur geen kost gevraagd wordt. Wordt dus vervolgd.

10. Is het parkeerbeleid op de Fruitmarkt veranderd?

De gratis parkeersessie geldt in de 4 betaalzones. Dat wil ook zeggen dat het project Shop & Stay op de Fruitmarkt werd stopgezet. Momenteel controleren ook hier de scanwagens je parkeertijd. Vergeet dus ook hier jouw nummerplaat niet te registreren bij aankomst.

11. Hoe gebeurt de controle?

De controle gebeurt met scanvoertuigen. Die zogenaamde scanwagens zijn uitgerust met camera’s. Ze rijden dagelijks rond en via de nummerplaatherkenning via de camera en jouw registratie van je nummerplaat via de parkeerautomaat weet het systeem of een wagen geldig staat. De scanwagens rijden meerdere malen per dag rond in elke zone. Op de Fruitmarkt én op de parking voor het stadhuis (zijde Europalaan) registreren de vaste ANPR-camera’s je parkeertijd.

12. Wat als ik iemand moet afzetten/ophalen of als ik snel iets moet afgeven?

Als je even parkeert om iemand op te halen, iemand te laten uitstappen of om snel iets op te halen, moet je je niet registeren op voorwaarde dat er iemand vooraan zichtbaar in de wagen blijft zitten. 

Het systeem kan vaststellen dat er een persoon op de bestuurderszetel of op de passagierszetel vooraan zit. Die wagen zal geen retributie ontvangen.

Die vaststelling gebeurt overigens volledig anoniem. De bediende die dit achteraf manueel controleert, krijgt enkel de info van de nummerplaat en de vaststelling als er iemand zit.

13. Wat als de parkeerautomaat defect is?

OPC checkt dagelijks of er parkeerautomaten buiten dienst zijn. Wanneer de automaat defect is, kan je de Europese blauwe parkeerschijf gebruiken voor de parkeerduur die toegelaten is in die zone (max. 1,5 uur in betaalzones). Je kan ook betalen via SMS naar 4411, de app 4411 of de dichtstbijzijnde parkeerautomaat.

14. Kan ik meerdere retributies per dag krijgen?

Neen, je kan maximaal één boete van 20 euro per dag krijgen in Genk, ook al parkeer je (zonder registratie) op verschillende plaatsen. 

We geven graag even mee dat je evenwel best niet ‘kiest’ voor een ‘dagticket’ van 20 euro. Immers, in de betalende privé-parkings – zoals bijvoorbeeld Q-Park – betaal je minder voor een dagticket. Of kies voor één van de gratis parkings in de buurt.

15. Waar kan ik terecht met vragen over het nieuwe parkeerbeleid?

OPC voert voor stad Genk het parkeerbeleid uit. Je kunt bij ons terecht met vragen over je parkeerretributie, over parkeren in Genk, en met al je andere vragen die met parkeren in Genk te maken hebben. Je kan langskomen in de shop of telefoneren op het nummer 089/50 47 40.

16. Waar kan ik terecht met vragen over mijn retributie?

Als je vragen hebt over een ontvangen retributie kan je dit melden via het e-loket. Vragen over retributies via email worden niet beantwoord.

17. Wat met mijn PIAF-toestel?

De PIAF-toestellen zijn niet meer in gebruik. Heb je nog resterend budget op je PIAF-toestel, dan wordt dat terugbetaald. Neem hiervoor contact op met ons.

18. Ik heb een handicap. Wat betekent dit parkeerbeleid voor mij?

Voor personen met een handicap zijn er volgende mogelijkheden:

  • Je kan gratis gebruik maken van de voorbehouden parkeerplaatsen mits je je parkeerkaart voor personen met een handicap zichtbaar in de wagen legt. De scanwagen controleert deze voorbehouden plaatsen niet. De politie doet wel controles op geldige kaarten.
  • Je kan op alle betalende parkeerplaatsen (net als iedereen) gebruik maken van de gratis parkeersessie van een uur mits het ingeven van je nummerplaat (via de automaat, via de app 4411 of via sms naar 4411).
  • Je kan 2 nummerplaten bij ons laten registreren (dit kan via het e-loket of via onze parkingshop). Hierdoor kunnen die 2 geregistreerde nummerplaten onbeperkt en gratis parkeren op de betalende parkeerplaatsen. Je hoeft je nummerplaat dan niet meer in te geven (via de automaat, via de app 4411 of via sms naar 4411). Ook personen met een handicap van buiten Genk kunnen zo 2 nummerplaten registreren. In dit geval is het niet nodig de parkeerkaart voor personen met een handicap in het zicht te leggen.

19. Ik ben hulpverlener. Wat betekent dit parkeerbeleid voor mij?

Als hulpverlener kan je onbeperkt en gratis parkeren op alle parkeerplaatsen voorzien voor hulpverleners. Wil je van alle reguliere betalende parkeerplaatsen gebruik kunnen maken als hulpverlener? Dan kan je een hulpverlenersvergunning aanvragen.

We onderscheiden drie categorieën:

  • Hulpverleners erkend door het RIZIV (Artsen, verpleegkundigen, kinesisten) 
  • Hulpverleners die onder Gezinszorg vallen: familiehulp, I-mens ,OTV Homecare en Wit Gele kruis
  • Andere bijzondere zorg-en hulpverlenersorganisaties die niet onder bovenstaande categorieën vallen, maar wel een goedkeuring ontvingen van het schepencolleg

Klik hier voor meer informatie en ontdek hoe het werkt.

20. Hoe kom ik in aanmerking voor een werknemersvergunning?

Werknemers in Genk kunnen een werknemersvergunning aanvragen. Een werknemersvergunning geeft je het recht om zonder beperkingen in de desbetreffende zone te parkeren. Je hoeft dan geen parkeerticket te nemen.

21. Kan ik een bewonerskaart aanvragen?

Gedomicilieerde inwoners van Genk kunnen per domicilieadres maximaal 2 vergunningen aanvragen. Je domicilieadres bepaalt welke bewonerskaart je kan aankopen.

22. Hoe zit het met privacy en GDPR met betrekking tot de bijgehouden data?

OPC past de strikte regels op de privacy toe conform de GDPR. Voor alle juiste informatie omtrent het behandelen en bewaren van privé-gegevens onder de GDPR-wetgeving kan je hier terecht.

23. Wanneer startte het nieuwe parkeerreglement?

Omwille van de coronamaatregelen werd alle handhaving rond parkeren op het publieke domein opgeschort. Op 2 juni 2020 ging het nieuwe parkeerbeleid van kracht, maar werden er geen retributies uitgeschreven. Pas sinds 1 juli 2020 wordt er gecontroleerd.

24. Hoe controleert de scanwagen mijn parkeerduur in blauwe zones?

In blauwe zones doet de scanwagen 2 controlerondes waarbij telkens de nummerplaten worden gescand. De vaststellingen van beide rondes worden onderling vergeleken (op basis van nummerplaat en GPS-coördinaten). Indien blijkt dat eenzelfde voertuig zich tijdens de tweede ronde, na de toegelaten parkeerduur, nog steeds op dezelfde plaats bevindt (en bij validatie blijkt dat het voertuig niet over een geldig parkeerrecht beschikt, zoals bv. een bewonerskaart) volgt een retributie van 25 euro.

De parkeerschijf aanpassen werkt dus niet meer. Wanneer je je na 2u verplaatst in een blauwe zone, of naar een andere blauwe zone, kan je opnieuw gebruik maken van de 2u gratis parkeren (of 30 minuten in de aangegeven zones).