Personen met handicap

Beschik jij over een parkeerkaart voor personen met een handicap ? Dan heb je vier verschillende mogelijkheden om je wagen correct te parkeren:

  • Als je een parkeerkaart voor personen met een handicap voorlegt, kan je op een aantal voorbehouden parkeerplaatsen  in de betalende en blauwe zones parkeren. De bestuurders mogen er gratis en
    zonder tijdslimiet parkeren, ook op de niet-voorbehouden plaatsen.  
  • In de parkings kan je gebruik maken van ruime parkeerplaatsen. Hier telt de regel zoals voor andere gebruikers: je neemt een ticket en betaalt volgens het geldende parkeertarief.
  • Op een Shop & Go-parkeerplaats. Hier geldt ook de regel zoals voor andere gebruikers: maximaal dertig minuten parkeren en gratis. Je neemt geen ticket; de sensor registreert hoe lang je er parkeert.


Hoe een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een beperking worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

Handicap.belgium.be/nl/onze-dienstverlening/parkeerkaart