Zorgverleners

Parkeren voor zorgverleners in Roeselare

Zorgverleners die in de stad Roeselare werken, kunnen een speciaal parkeerabonnement aanvragen. Hiermee kan je parkeren in de betalende zone en blauwe zone. Leg de parkeerkaart goed zichtbaar voor de voorruit van je voertuig.

Deze zorgverleners kunnen een parkeerabonnement aanvragen:

  • huisartsen
  • thuisverplegers
  • kinesisten
  • dierenartsen

Voorwaarden voor het aanvragen van een parkeerkaart voor zorgverleners in Roeselare

Wil je een parkeerabonnement voor zorgverleners aanvragen?
Dan moet je voldoen aan deze voorwaarden:

  • eigenaar zijn of (bij leasing) gebruiksrecht kunnen aantonen van het voertuig waarvoor je de kaart aanvraagt;
  • bewijs voorleggen van erkenning door het Riziv (door het Riziv erkende zorgverstrekker of organisatie) of bewijs van erkenning door de Vlaamse Gemeenschap als erkende thuiszorgverstrekker;
  • verklaring van huisbezoeken doen in Roeselare.
  • Ook organisaties voor zorgverstrekking die aangesloten zijn bij SEL (samenwerkingsinitiatieven eerstelijnszorg) en niet behoren tot categorie 1 kunnen een gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers verkrijgen, eveneens tegen een vergoeding van 100 euro per kaart per jaar. Hier kunnen maximum 3 nummerplaten per kaart worden vermeld. De kaart laat toe te parkeren voor een aaneensluitende periode van maximum 4 uur. 

Prijs: 100 euro per jaar, per voertuig in dienst

  • Gebruik de zorgverstrekkerskaart altijd in combinatie met de parkeerschijf
  • voor een aaneensluitende periode van max. 1 uur (categorie 1) of 4 uur (categorie 2).