Vacatures

Bedrijfsjurist

Voor onze KMO's OPC en LGV, actief in parkeren en vastgoed, zijn we op zoek naar een Bedrijfsjurist.

Algemene verantwoordelijkheden

  • De directie proactief adviseren m.b.t. alle juridische aspecten en verplichtingen
  • Behartigen van diverse dossiers vanuit juridisch oogpunt teneinde de organisatie te vrijwaren van mogelijke fouten die schadeclaims of andere vormen van betwisting of financiële schade zouden kunnen veroorzaken
  • Contactpersoon met externe advocaten en juridische raadgevers

Specifieke verantwoordelijkheden

  • Beheer en permanente opvolging van de naleving van de GDPR-verplichtingen. De medewerkers informeren over de privacywetgeving en het controleren van de naleving van de GDPR-wetgeving
  • Opvolging en coördinatie van het aanmanings- en invorderingsproces mbt. parkeerretributies
  • Opstellen, reviseren en onderhandelen van contracten met gemeenten, klanten en leveranciers met het oog op het vermijden van geschillen en het proactief voorstellen van gericht juridisch advies

Profiel

  • Master in de Rechten met een eerste werkervaring achter de rug en kennis van de GDPR-regelgeving
  • Zelfstandig, proactief, communicatief (Nederlands-Frans) en nauwkeurig

Geïnteresseerd?

  • Mail je kandidatuur en CV naar personeel@parkeren.be