Personen met een handicap

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap in Wetteren

  • In de blauwe zone parkeer je onbeperkt als je een parkeerkaart voor gehandicapten voorlegt.
  • In de betalende zone kan je enkel gratis en onbeperkt parkeren op de voorbehouden parkeerplaatsen (aangeduid met het verkeersbord E4 en het pictogram van mindervalide). Op alle andere plaatsen geldt de maximale parkeerduur en het tarief van de betalende zone.
  • Bij gebruik van kopijen, wordt de politie verwittigd.

Hoe een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een beperking worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

Handicap.belgium.be/nl/onze-dienstverlening/parkeerkaart