Zorgverleners

Parkeren voor zorgverleners in Wetteren

Zorgverleners die in de gemeente Wetteren werken, kunnen een speciaal parkeerabonnement aanvragen. Hiermee kan je gedurende één uur gratis parkeren in de betalende zone. Leg de parkeerkaart samen met je parkeerschijf goed zichtbaar voor de voorruit van je voertuig.

Voorwaarden voor het aanvragen van een parkeerkaart:

  • Je oefent een medisch of paramedisch beroep uit erkend door het Riziv of door de Vlaamse Gemeenschap.
  • De parkeerkaart wordt uitgereikt indien je een medisch of paramedisch beroep uitoefent waarvoor huisbezoeken op het grondgebied Wetteren noodzakelijk zijn;
  • Met de parkeerkaart voor zorgverleners kan je maximum één uur parkeren in de betalende zone en ben je vrijgesteld van het betalen van retributie
  • Geef je aankomsttijd aan op je parkeerschijf en leg deze samen met de uitgereikte parkeerkaart voor zorgverleners zichtbaar en volledig leesbaar achter je voorruit van je wagen;
  • Indien je parkeerkaart en/of parkeerschijf onvoldoende zichtbaar, niet aanwezig of omgedraaid is, kan je een retributie ontvangen;
  • Indien je de maximum parkeerduur van één uur overschrijd, kan je en retributie ontvangen;;
    De parkeerkaart mag enkel gebruikt worden voor medische en paramedische interventies en niet voor privé-doeleinden. Bij misbruik zal de kaart geblokkeerd en ingetrokken worden
  • De parkeerkaart geeft recht op het parkeren van één voertuig. Deze nummerplaat staat op de zorgverlenerskaart.
  • De parkeerkaart voor zorgverleners is gratis in Wetteren.