Personen met een handicap

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap in Wevelgem

Wie in het bezit is van een parkeerkaart voor personen met een handicap, heeft in Wevelgem recht op:

  • parkeren op plaatsen uitsluitend voorbehouden aan personen met een handicap;
  • onbeperkt parkeren op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (blauwe zone);
  • gratis parkeren op parkeerplaatsen van de NMBS en de SNCB.

Deze kaart is strikt persoonlijk.

Hoe een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een handicap worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

Handicap.belgium.be/nl/onze-dienstverlening/parkeerkaart