Bewoners en tweedeverblijvers

PARKINGSHOP & E-LOKET

Omwille van covid-19 werkt onze parkingshop enkel op afspraak. Daarom verwijzen we je graag door naar onze afsprakenagenda of meteen naar het e-loket:

Nieuwe parkeervergunningen

In december moeten de nieuwe bewoners- en tweedeverblijversvergunningen aangevraagd of verlengd worden via het e-loket. Hiervoor gelden onderstaande voorwaarden en tarieven.

                                                                                WONEN 
Geldig in de blauwe* en groene zone + oranje zone op schooldagen
WONEN+ **
Geldig in de blauwe*, groene en oranje zone                        
Eerste vergunning€ 40,00€ 220,00
Tweede vergunning€ 40,00€ 220,00
Derde vergunning€ 80,00€ 260,00
Vierde vergunning€ 120,00€ 300,00

*Blauwe zone: uitgezonderd parkings sportcentra, cultuurcentrum en kerken, en blauwe zones van max. 30 min of 1 uur.
**WONEN + is enkel verkrijgbaar indien je in de rode of de oranje zone woont.

OPGELET: deze vergunningen worden digitaal uitgereikt! Je ontvangt dus niet langer een fysieke kaart.

Wie kan er een parkeervergunning voor Knokke-Heist aanvragen?

 • Al wie gedomicilieerd is in gemeente Knokke-Heist.
 • Tweedeverblijvers die gemeentebelasting betalen.
 • Huurders op jaarbasis.
 • De kaart is gekoppeld aan de nummerplaat van het voertuig. Zo weet de parkeerwachter of het voertuig in de zone geparkeerd mag staan.
 • Je kan per adres maximaal 4 kaarten aanvragen.

Voor de aanvraag heeft u onderstaande documenten nodig:

 • Kentekenbewijs (voor- en achterkant, beide delen indien van toepassing)
 • Indien u over een lease- of bedrijfswagen beschikt: document 'Permanente beschikking wagen' laten invullen   hier downloaden
 • Indien u tweedeverblijver bent: het meest recente aanslagbiljet gemeentebelasting Knokke-Heist
 • Indien u huurt op jaarbasis en niet gedomicilieerd bent: het huurcontract van uw tweede woonst


Hoe gebruik je de parkeervergunning?

Vanaf 2020 worden er enkel nog digitale parkeervergunningen uitgegeven. De aangekochte parkeervergunning wordt na betaling geactiveerd in onze databank. Je ontvangt dus niet langer een fysieke kaart. De controle op het parkeren gebeurt via een scanwagen d.m.v. controle in onze databank.

Wat als ik een nieuwe wagen en nummerplaat krijg?

Je beschikt reeds over een vergunning, maar je nummerplaat wijzigt? 

Laat je vergunning zo snel mogelijk aanpassen:
Je bezorgt, bij voorkeur via mail, de referentie en huidige nummerplaat, samen met het nieuwe kentekenbewijs & het bewijs van permanente beschikking (indien van toepassing) aan de medewerkers van onze parkingshop. 

Let op: zolang je geen bevestiging kreeg van de aanpassing van je vergunning, moet je je in regel stellen en betalen in de betalende zone of de blauwe parkeerschijf voorleggen in de blauwe zone.

Tijdelijke vergunning voor vervangvoertuig aanvragen

Je kan een tijdelijke vergunning aanvragen als je met een vervangvoertuig rijdt. Vraag een attest in je garage dat verklaart dat je met een vervangvoertuig rijdt en vraag hiermee je tijdelijke vergunning aan in de parkingshop.


Extra vragen over de bewonerskaart

Ik ga verhuizen. Kan ik nu al een bewonerskaart aanvragen voor mijn nieuwe woning?

Ja, je kan een bewonerskaart aanvragen van zodra je een aanvraag tot wijziging van domicilie hebt ingediend en je het officiële document "model 2" kunt voorleggen.

Kan ik mijn bewonerskaart doorgeven? Bijvoorbeeld wanneer ik verhuis aan de nieuwe eigenaars van mijn woning?

Neen, dat kan niet. De nieuwe eigenaars moeten zelf een bewonerskaart aanvragen.

Ik heb een bewonerskaart en beschik over een nieuwe nummerplaat, wat moet ik nu doen?

Om je parkeerkaart aan te passen naar je nieuwe nummerplaat onderneem je de volgende stappen:

 • Je levert je oude parkeerkaart af in de parkingshop (niet van toepassing bij digitale vergunningen).
 • Neem bij je bezoek het nieuwe inschrijvingsbewijs van je wagen mee.
 • Indien het inschrijvingsbewijs op een vennootschap of leasingmaatschappij staat, neem je een bewijs van gebruikelijke chauffeur of een kopie van de statuten mee.