Nieuw parkeerplan 2019

In april 2019 wijzigde het parkeerplan te Knokke-Heist grondig. Wat er allemaal veranderde, vindt u hieronder terug. Het nieuwe plan kan u hier raadplegen.

Gewijzigde tarieven en parkeerduur


Betalende zones (tussen 11u-19u)                       Maximale parkeerduur      Uur- of dagtarief          Retributietarief                          
Rood (elke dag)Max. 2u€ 2,00/1e uur
€ 3,00/2e uur
€ 30,00/halve dag
(11u-15u & 15u-19u)
Oranje (elke dag)Max. 4u€ 2,00/uur€ 30,00/halve dag
(11u-15u & 15u-19u)
Groen (weekend, vakantie en feestdagen)Volledige dag€ 2,00/uur OF
€ 10,00/dag
€ 30,00/dag

Tickets aangekocht in de oranje zone kunnen ook in de groene zone gebruikt worden. Tickets aangekocht in de rode of groene zones kunnen niet in een andere zone gebruikt worden.

Blauwe zones (parkeerschijf leggen tussen 11u-19u)Maximale
parkeerduur      
Retributietarief
Weekend, vakantie en feestdagenMax. 4u€ 30,00/dag
Elke dag 

a. Parking sportcentra, cultuurcentrum en kerken 

b. Dorpsstraat te Westkapelle & K. Mercierstraat te Heist 

c. Shop & Go/30 min 


Max. 4u

Max. 1u 

Max. 30min


€ 30,00/dag

€ 30,00/dag 

€ 60,00/dag

Vergunningen voor bewoners en tweedeverblijvers

Gedomicilieerde inwoners, tweedeverblijvers die gemeentebelasting betalen en huurders op jaarbasis komen in aanmerking voor een vergunning voor bewoners en tweedeverblijvers, mits het voorleggen van onderstaande documenten:

 • inschrijvingsbewijs van de wagen (indien bedrijfs- of leasewagen ook het gebruiksrecht kunnen aantonen)
 • het meest recente aanslagbiljet gemeentebelasting Knokke-Heist
 • niet gedomicilieerde huurders: het huurcontract


WONEN
Geldig in de groene en blauwe zone*
+ oranje zone op schooldagen                                                     
WONEN + **
Geldig in de oranje, groene en blauwe zone*                        

Eerste en tweede vergunning€ 40,00€ 220,00
Derde vergunning€ 80,00€ 260,00
Vierde vergunning€ 120,00€ 300,00

*Blauwe zone: uitgezonderd parkings sportcentra, cultuurcentrum en kerken, en blauwe zones van max. 30 min of 1 uur.
**Een vergunning WONEN + is enkel verkrijgbaar indien u in de rode of de oranje zone woont.

Werkabonnementen

Werkabonnementen worden uitgegeven voor drie doelgroepen: werknemers/werkgevers, pendelaars en logiesverstrekkende bedrijven. Indien u voldoet aan de genoemde voorwaarden, komt u in aanmerking voor een werkabonnement.

DoelgroepenVoorwaarden
Werknemer/Werkgever

 • u bent werkzaam te Knokke-Heist
 • u kan de vestigingsplaats te Knokke-Heist aantonen met een werkattest
Pendelaar
 • u bent werkzaam buiten Knokke-Heist en kan dit aantonen
 • u heeft een treinabonnement met vermelding van de zone Knokke-Heist
Logiesverstrekkend bedrijf
 • uw bedrijf is gelegen in de betalende of blauwe zone van Knokke-Heist
 • vestigingsplaats of kamers erkend door Toerisme Vlaanderen voor logiesverstrekkende bedrijven


Mits het voorleggen van het inschrijvingsbewijs van de wagen (en een document dat het gebruiksrecht aantoont indien een lease- of bedrijfswagen) kan u één van de onderstaande werkabonnementen aankopen.

WERK
Geldig in de groene en blauwe zone* +
oranje zone op schooldagen
WERK +
Geldig in de oranje, groene en blauwe zone*

1 maand€ 30,00€ 80,00
3 maanden€ 75,00€ 160,00
1 jaar€ 150,00€ 330,00

*Blauwe zone: uitgezonderd parkings sportcentra, cultuurcentrum en kerken, en blauwe zones van max. 30 min of 1 uur.

Zorgkaarten

Zorgverleners te Knokke-Heist kunnen een parkeervergunning ZORG aankopen. Deze parkeervergunning laat u toe in alle zones te parkeren en kost € 40,00 per jaar. In de rode en oranje zone kan u met deze zorgkaart parkeren, zolang u de maximaal toegelaten parkeertijd niet overschrijdt. Dit toont u aan door het plaatsen van de parkeerschijf.

Als huisarts, thuisverpleger, kinesist of mantelzorger komt u in aanmerking voor een zorgkaart van het nieuwe type, indien u de volgende documenten kan voorleggen:

 • inschrijvingsbewijs van de wagen (indien bedrijfs- of leasewagen ook het gebruiksrecht kunnen aantonen)
 • erkenning van het RIZIV of de Vlaamse overheid
 • verklaring van huisbezoeken doen in Knokke-Heist
 • mantelzorg: attest van de mutualiteit dat bewijst dat u mantelzorg verleent aan een inwoner van Knokke-Heist

Piaf - einde dienstverlening

Piaftoestellen worden niet langer aanvaard als geldig parkeerbewijs!

U kan het resterende saldo op uw Piaftoestel terugbetaald krijgen in onze parkingshop.

​SMS-codes

Onderstaande zijn de geldende codes die u kan gebruiken bij het SMS-parkeren te Knokke-Heist.

 • Rood:
  • KH90: Lippenslaan 
  • KH91: Kustlaan
  • KH92: Dumortierlaan
  • KH93: Zoutelaan
  • KH94: Sparrendreef/E. Verhaerenlaan
  • KH95: rode zone Heist

De codes voor de oranje en de groene zone blijven ongewijzigd:

 • Oranje:
  • KH13: kortparkeren (max. 4u)
 • Groen: KH14

Houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap kunnen in de betalende zones gebruik maken van onderstaande codes. Voor 4 uur parkeertijd betaalt u het zonetarief voor 1 uur, voor een volledige dag betaalt u het zonetarief voor 2 uur.

 • KH22: geldig in de volledige groene zone
 • KH33: geldig in de volledige rode zone
 • KH44: geldig in de volledige oranje zone