Aanvraag parkeervergunningen 2021


Hieronder kan u de verschillende types parkeervergunningen vinden die beschikbaar zijn via het nieuwe e-loket. U kan ook de documenten downloaden die u ingevuld aan uw aanvraag dient toe te voegen.

U kan vanuit deze pagina verder naar een handleiding van het e-loket, om vervolgens online uw aanvraag in te dienen. 

 • OPGELET!

  Sinds 2020 werken we met digitale parkeervergunningen. Dit wil zeggen dat u geen fysieke parkeervergunning meer zal ontvangen om achter de voorruit te leggen. Na validatie en betaling van de vergunning wordt deze geactiveerd in onze databank.


Bewoners en tweedeverblijvers

Voorwaarden voor een parkeervergunning voor bewoners of tweedeverblijvers

Indien u gedomicilieerd bent te Knokke-Heist, of een tweedeverblijf heeft en hiervoor gemeentebelasting betaalt, komt u in aanmerking om een parkeervergunning aan te vragen. U heeft hiervoor onderstaande documenten nodig.

 • Kentekenbewijs of "roze kaart" (voor- en achterkant, beide delen indien van toepassing)
 • Indien u over een lease- of bedrijfswagen beschikt: document 'Permanente beschikking wagen' laten invullen   hier downloaden
 • Indien u tweedeverblijver bent: het meest recente aanslagbiljet gemeentebelasting Knokke-Heist
 • Indien u huurt op jaarbasis en niet gedomicilieerd bent: het huurcontract van uw tweede woonst


Hoeveel kost een vergunning voor bewoners of tweedeverblijvers?

Vanaf december 2020 kan u als bewoner of tweedeverblijver te Knokke-Heist een parkeervergunning aanvragen voor het kalenderjaar 2021. Per adres kunnen er maximaal vier vergunning aangevraagd worden.

                                                                                                WONEN
Geldig in de blauwe* en groene zone + oranje zone op schooldagen 
WONEN +  **
Geldig in de blauwe*, groene en oranje zone                 
Eerste vergunning€ 40,00€ 220,00
Tweede vergunning € 40,00€ 220,00
Derde vergunning€ 80,00€ 260,00
Vierde vergunning€ 120,00€ 300,00

* Blauwe zone: uitgezonderd parkings sportcentra, cultuurcentrum en kerken, en blauwe zones van max. 30 min of 1 uur.
** WONEN + is enkel verkrijgbaar indien u in de rode zone of de oranje zone woont.

Handleiding e-loket - WONENWerknemers

Voorwaarden voor een werkabonnement

Indien u voldoet aan onderstaande voorwaarden, kan u een werkabonnement aanvragen. 

DoelgroepenVoorwaarden
Werknemer/Werkgever
 • u bent werkzaam te Knokke-Heist
 • u kan de vestigingsplaats te Knokke-Heist aantonen met een werkattest → hier downloaden
Pendelaar
 • u bent werkzaam buiten Knokke-Heist en kan dit aantonen met een werkattest → hier downloaden
 • u heeft een treinabonnement met vermelding van de zone Knokke-Heist
Indien u over een bedrijfs- of leasewagen beschikt, dient u het gebruiksrecht hiervan aan te tonen met een attest van permanente beschikking. Dit kan u hier downloaden.


Hoeveel kost een werkabonnement voor Knokke-Heist?

                                                                                    WERK
Geldig in de blauwe* en groene zone +  oranje zone op schooldagen
WERK + *
Geldig in de blauwe*, groene en oranje zone*                        
1 maand€ 30,00€ 80,00
3 maanden€ 75,00€ 160,00
1 jaar€ 150,00€ 330,00

* Blauwe zone: uitgezonderd parkings sportcentra, cultuurcentrum en kerken, blauwe zones van max. 30 min of 1 uur.

Handleiding e-loket - WERKZorgverleners

Voorwaarden voor een parkeervergunning voor zorgverleners

 • eigenaar zijn of (bij leasing) gebruiksrecht kunnen aantonen van het voertuig waarvoor u de kaart aanvraagt → hier downloaden
 • bewijs voorleggen van erkenning door het RIZIV (door het RIZIV erkende zorgverlener of organisatie) of bewijs van erkenning door de Vlaamse Gemeenschap als erkende thuiszorgverlener
 • verklaring op eer van huisbezoeken doen in Knokke-Heist → hier downloaden
 • mantelzorgers: attest van de mutualiteit voorleggen dat u mantelzorg verleent aan iemand die woont in Knokke-Heist.


Hoeveel kort een parkeervergunning voor zorgverleners?

De zorgkaart laat u toe in alle zones te parkeren en kost € 40,00 per jaar. In de rode en oranje zone kan u met deze zorgkaart parkeren, zolang u de maximaal toegelaten parkeertijd niet overschrijdt. Dit toont u aan door het plaatsen van de parkeerschijf: maximaal 2u in de rode zone of 4u in de oranje zone.

Handleiding e-loket - ZORG