Zorgverleners

PARKINGSHOP & E-LOKET

Omwille van covid-19 werkt onze parkingshop enkel op afspraak. Daarom verwijzen we je graag door naar onze afsprakenagenda of meteen naar het e-loket:

Zorgkaart in Knokke-Heist

Zorgverleners die in de gemeente Knokke-Heist werken, kunnen een speciale parkeervergunning aanvragen. Hiermee kan u parkeren in de betalende zone en blauwe zone. 

Deze zorgverleners kunnen een zorgkaart aanvragen:

  • huisartsen
  • thuisverplegers
  • kinesisten
  • mantelzorgers
  • apothekers
  • klinisch biologen

Aanvragen van een zorgkaart

Voorwaarden

  • eigenaar zijn of (bij leasing) gebruiksrecht kunnen aantonen van het voertuig waarvoor je de kaart aanvraagt (hier downloaden);
  • bewijs voorleggen van erkenning door het RIZIV (door het RIZIV erkende zorgverlener of organisatie) of bewijs van erkenning door de Vlaamse Gemeenschap als erkende thuiszorgverlener;
  • verklaring op eer van huisbezoeken doen in Knokke-Heist (hier downloaden);
  • mantelzorgers: attest van de mutualiteit voorleggen dat je mantelzorg verleent aan iemand die woont in Knokke-Heist.

Kostprijs en parkeermogelijkheden

De zorgkaart laat je toe in alle zones te parkeren en kost € 40,00 per jaar. In de rode en oranje zone kan je met deze zorgkaart parkeren, zolang je de maximaal toegelaten parkeertijd niet overschrijdt. Dit toon je aan door het plaatsen van de parkeerschijf: maximaal 2 uur in de rode zone of 4 uur in de oranje zone.

Heb je een (dringende) zorgkaart met aanvangsdatum vóór 6 april 2019?

Je kan deze kaart blijven gebruiken tot aan de vervaldatum, dit volgens de initiële aankoopvoorwaarden.

Waar kan je een zorgkaart kopen?

Je kan deze aankopen in de parkingshop of online via het e-loket.

Wat als ik een nieuwe wagen en nummerplaat krijg?

Indien je reeds over een vergunning beschikt, maar je nummerplaat wijzigt, dan kan dit aangepast worden op je vergunning. Hiervoor dien je dezelfde documenten door te geven als bij de initiële aanvraag van de parkeervergunning. 

Let op: zolang je geen bevestiging heeft ontvangen dat je vergunning werd aangepast, moet je je in regel stellen en betalen in de betalende zone of de blauwe parkeerschijf voorleggen in de blauwe zone.

Parkingshop Knokke-Heist
Gemeenteplein 22
8300 Knokke-Heist
T: 050/34 23 06
E: knokke-heist@parkeren.be
Openingsuren

Ma - zat: 9:00 - 17:00
Gesloten op zon*- en feestdagen

* tijdens schoolvakanties open op zondag van 10:00 tot 17:00

OPC KBO BE 0476.952.364