Aannemers

Vanaf 1/02/2022 kan je je nieuwe parkeervergunningen eenvoudig aanvragen via het e-loket

Indien je niet in de mogelijkheid bent om je parkeervergunning aan te vragen via het e-loket, kan je hiervoor terecht in onze parkingshop, Populierenlaan 29 in Middelkerke. Maak HIER je afspraak.

Parkeervergunning voor aannemers

Wie aannemerswerken uitvoert in Middelkerke, kan aanspraak doen op een parkeervergunning voor aannemers.

PARKEERRECHT PARKEERVERGUNNING VOOR AANNEMERS

  • Een houder van een parkeervergunning voor aannemers mag maximaal 4 uur parkeren in de betalende zones mits voorlegging van een correct ingestelde parkeerschijf. 
  • Parkeervergunningen voor aannemers zijn niet geldig op Shop&Go plaatsen.

TARIEF & GELDIGHEIDSDUUR

  • Je kan een vergunning verkrijgen voor € 600 per jaar. 
  • Een parkeervergunning voor aannemers is 1 jaar geldig vanaf de datum van uitreiking en wordt automatisch gedeactiveerd bij misbruik of wanneer niet langer aan de voorwaarden tot afgifte wordt voldaan.

Voorwaarden voor een parkeervergunning voor aannemers

  • Per parkeervergunning voor aannemers kan er maximaal 1 nummerplaat geregistreerd worden.

De aannemer:

  • is een officiële aannemer;
  • voert aannemerswerken uit in een betalende zone op het grondgebied van Middelkerke en toont dit aan met een verklaring op eer;
  • is houder van het inschrijvingsbewijs van het voertuig of kan het gebruiksrecht (attest permanente beschikking wagen) aantonen in geval van een leasing- of bedrijfswagen.

Hoe gebruik je een parkeervergunning?

In Middelkerke werken we enkel met digitale parkeervergunningen. Je ontvangt dus niet langer een fysieke kaart. De aangekochte parkeervergunning wordt na betaling geactiveerd in onze databank. De controle op het parkeren gebeurt via een scanwagen, gekoppeld aan deze databank.

Waar kan je een parkeervergunning voor aannemers kopen?

Je parkeervergunning voor aannemers kan je eenvoudig aanvragen via het e-loket.

Indien je niet in de mogelijkheid bent om je parkeervergunning aan te vragen via het e-loket, kan je hiervoor ook terecht in onze parkingshop, Populierenlaan 29 in Middelkerke.

Wat als ik een nieuwe wagen en nummerplaat krijg?

Je beschikt reeds over een vergunning, maar je nummerplaat wijzigt? Laat je vergunning zo snel mogelijk aanpassen!

Je bezorgt, bij voorkeur via mail, de referentie en huidige nummerplaat, samen met het nieuwe inschrijvingsbewijs & het bewijs van permanente beschikking (indien van toepassing) aan de medewerkers van onze parkingshop. 
Let op: zolang je geen bevestiging kreeg van de aanpassing van je vergunning, moet je je in regel stellen en betalen in de betalende zone of je parkeerschijf voorleggen in de daartoe verplichte zones.

Tijdelijke parkeervergunning voor vervangvoertuig aanvragen

Je kan een tijdelijke vergunning aanvragen als je met een vervangvoertuig rijdt. Vraag een attest in je garage dat verklaart dat je met een vervangvoertuig rijdt en vraag hiermee je tijdelijke vergunning aan in de parkingshop.