Bewoners en tweedeverblijvers

Vanaf 1/02/2022 kan je je nieuwe parkeervergunningen eenvoudig aanvragen via het e-loket

Indien je niet in de mogelijkheid bent om je parkeervergunning aan te vragen via het e-loket, kan je hiervoor terecht in onze parkingshop, Populierenlaan 29 in Middelkerke. Maak HIER je afspraak.

Parkeervergunning voor bewoners en tweedeverblijvers

Wie woont of een tweede verblijf heeft in een blauwe of betalende zone of op de Zeedijk, in de Koning Ridderdijk, Antoine van Cailliestraat (tussen Zeedijk en Leopoldlaan) of in de Parijsstraat (tussen Zeedijk en Leopoldlaan), kan aanspraak doen op een parkeervergunning.

 • Een parkeervergunning verleent de houder een parkeerrecht voor bepaalde parkeerzones, waardoor deze - gedurende een al dan niet beperkte tijd - is vrijgesteld van betaling van parkeergeld of het leggen van een parkeerschijf. 
 • Parkeervergunningen zijn niet geldig op Shop&Go plaatsen.

TARIEF & GELDIGHEIDSDUUR

Digitale parkeervergunning voor bewoners en tweedeverblijversin een betalende zonein een blauwe zoneZeedijk

Koning Ridderdijk
Antoine van Cailliestraat (tussen Zeedijk en Leopoldlaan)
Parijsstraat (tussen Zeedijk en Leopoldlaan

1ste vergunning 
(geldigheidsduur 2 jaar)
gratis*gratis*gratis*
2de vergunning
(geldigheidsduur 1 jaar)
€ 100€ 50€ 100

* exclusief € 12 administratieve kost

PARKEERRECHT PARKEERVERGUNNING VOOR BEWONERS EN/OF TWEEDEVERBLIJVERS 

Een houder van een parkeervergunning voor bewoners en/of tweedeverblijvers mag onbeperkt parkeren in de betalende of blauwe zone (beperkt tot de straten aangegeven bij de uitreiking).

Wie kan er een parkeervergunning voor bewoners en/of tweedeverblijvers aanvragen?

 • Al wie gedomicilieerd is in gemeente Middelkerke (in één van bovenvermelde zones).
 • Tweedeverblijvers (uit één van bovenvermelde zones) die gemeentebelasting betalen.
 • De kaart is gekoppeld aan de nummerplaat van het voertuig. Zo weet de parkeerwachter of het voertuig in de zone geparkeerd mag staan.
 • Je kan per adres maximaal 2 vergunningen aanvragen.

Voor de aanvraag heb je onderstaande documenten nodig:

 • Je identiteitskaart.
 • Kentekenbewijs of 'inschrijvingsbewijs/roze kaart' (voor- en achterkant, beide delen indien van toepassing).
 • Indien je over een lease- of bedrijfswagen beschikt: document 'Permanente beschikking wagen' laten invullen.
 • Indien je tweedeverblijver bent: het meest recente aanslagbiljet en het betalingsbewijs van de gemeentebelasting op de tweede verblijven.

Hoe gebruik je de parkeervergunning?

In Middelkerke werken we enkel met digitale parkeervergunningen. Je ontvangt dus niet langer een fysieke kaart. De aangekochte parkeervergunning wordt na betaling geactiveerd in onze databank. De controle op het parkeren gebeurt via een scanwagen, gekoppeld aan deze databank.

Waar kan je een parkeervergunning voor bewoners en tweedeverblijvers kopen?

Je parkeervergunning voor bewoners en/of tweedeverblijvers kan je eenvoudig aanvragen via het e-loket.

Indien je niet in de mogelijkheid bent om je parkeervergunning aan te vragen via het e-loket, kan je hiervoor ook terecht in onze parkingshop, Populierenlaan 29 in Middelkerke.

Waar mag ik parkeren met mijn bewonersvergunning?

Overzicht parkeervergunningen

Onderstaande downloads geven je een overzicht van de straten per zone. Je parkeervergunning is enkel geldig voor de straten gelegen in die zone.

Bv. Je hebt een parkeervergunning voor zone 3. Je mag je wagen onbeperkt parkeren in de Berkenlaan, Cottagelaan, Grasmussenlaan, Kursaallaan, Rietgorslaan en Rustlaan.  

Wat als ik een nieuwe wagen en nummerplaat krijg?

Je beschikt reeds over een vergunning, maar je nummerplaat wijzigt? Laat je vergunning zo snel mogelijk aanpassen!

Je bezorgt, bij voorkeur via mail, de referentie en huidige nummerplaat, samen met de nieuwe roze kaart & het bewijs van permanente beschikking (indien van toepassing) aan de medewerkers van onze parkingshop. 
Let op: zolang je geen bevestiging kreeg van de aanpassing van je vergunning, moet je je in regel stellen en betalen in de betalende zone of je parkeerschijf voorleggen in de daartoe verplichte zones.

Tijdelijke parkeervergunning voor vervangvoertuig aanvragen

Je kan een tijdelijke vergunning aanvragen als je met een vervangvoertuig rijdt. Vraag een attest in je garage dat verklaart dat je met een vervangvoertuig rijdt en vraag hiermee je tijdelijke vergunning aan in de parkingshop.

Extra vragen over de bewonerskaart

Ik ga verhuizen. Kan ik nu al een bewonerskaart aanvragen voor mijn nieuwe woning?

Ja, je kan een bewonerskaart aanvragen van zodra je een aanvraag tot wijziging van domicilie hebt ingediend en je het officiële document "model 2" kunt voorleggen.

Kan ik mijn bewonerskaart doorgeven? Bijvoorbeeld wanneer ik verhuis aan de nieuwe eigenaars van mijn woning?

Neen, dat kan niet. De nieuwe eigenaars moeten zelf een bewonerskaart aanvragen.

Ik heb een bewonerskaart en beschik over een nieuwe nummerplaat, wat moet ik nu doen?

Om je parkeerkaart aan te passen naar je nieuwe nummerplaat onderneem je de volgende stappen:

 • Je levert je oude parkeerkaart af in de parkingshop (niet van toepassing bij digitale vergunningen).
 • Neem bij je bezoek het nieuwe inschrijvingsbewijs van je wagen mee.
 • Indien het inschrijvingsbewijs op een vennootschap of leasingmaatschappij staat, neem je een bewijs van gebruikelijke chauffeur of een kopie van de statuten mee.