Personen met een handicap

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap in Middelkerke

  • Wie beschikt over een parkeerkaart voor personen met een handicap kan gratis en onbeperkt parkeren in de blauwe zones. 
  • Parkeer je in een betalende zone, zowel op een voorbehouden als op een niet-voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap, betaal je het normale tarief. 
  • Ook op Shop&Go plaatsen is er geen vrijstelling en geldt de maximale parkeertijd van 30 minuten.

Hoe een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een beperking worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

Handicap.belgium.be/nl/onze-dienstverlening/parkeerkaart