Personen met een handicap

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met handicap

Voertuigen van personen met een handicap zijn vrijgesteld van het betalen van een retributie op voorwaarde dat de parkeerkaart voor personen met een handicap goed zichtbaar achter de voorruit is aangebracht.

Hoe een parkeerkaart voor personen met handicap aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een handicap worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

http://handicap.belgium.be/nl/