Personen met een handicap

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een beperking

  • Met een parkeerkaart voor personen met een beperking geniet je een vrijstelling op alle reguliere parkeerplaatsen. Er is geen beperking van de parkeerduur op voorwaarde dat de parkeerkaart zichtbaar voorligt. 
  • Bij onrechtmatig gebruik of kopie├źn wordt na vaststelling de politie verwittigd.

Hoe een parkeerkaart voor personen met een beperking aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een beperking worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

Handicap.belgium.be/nl/onze-dienstverlening/parkeerkaart