Personen met handicap

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap in Roeselare

  • Als je een parkeerkaart voor gehandicapten voorlegt, kan je op een aantal voorbehouden parkeerplaatsen in de betalende en de blauwe zones parkeren. Er is geen beperking van de parkeerduur, ook op de niet-voorbehouden plaatsen.
  • In de parkings kan je gebruik maken van ruime parkeerplaatsen. Hier dien je wel het parkeertarief te betalen.

Hoe een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een handicap worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

http://handicap.belgium.be/nl