Zorgverleners

Parkeren voor zorgverleners in Roeselare

Zorgverleners die in de stad Roeselare werken, kunnen een speciaal parkeerabonnement aanvragen. Hiermee kan je parkeren in de betalende zone en blauwe zone.

Deze zorgverleners kunnen een parkeerabonnement aanvragen:

 • huisartsen
 • thuisverplegers
 • kinesisten
 • dierenartsen

Wie mag er een parkeerabonnement voor zorgverleners aanvragen?

Wil je een parkeerabonnement voor zorgverleners aanvragen? Dan moet je voldoen aan deze voorwaarden:

 • eigenaar zijn of (bij leasing) gebruiksrecht kunnen aantonen van het voertuig waarvoor je de kaart aanvraagt;
 • bewijs voorleggen van erkenning door het Riziv (door het Riziv erkende zorgverstrekker of organisatie) of bewijs van erkenning door de Vlaamse Gemeenschap als erkende thuiszorgverstrekker;
 • verklaring van huisbezoeken doen in Roeselare.
 • Ook organisaties voor zorgverstrekking die aangesloten zijn bij SEL (samenwerkingsinitiatieven eerstelijnszorg) en niet behoren tot categorie 1 kunnen een gemeentelijke parkeerabonnement voor zorgverleners verkrijgen, eveneens tegen een vergoeding van € 100 per kaart per jaar. Hier kunnen maximum 3 nummerplaten per kaart worden vermeld. De kaart laat toe te parkeren voor een aaneensluitende periode van maximum 4 uur.

Hoeveel kost een parkeerabonnement voor zorgverleners?

Voor een parkeerabonnement voor zorgverleners betaal je € 100 per jaar, per voertuig in dienst.

Hoe gebruik je je parkeerabonnement voor zorgverleners?

Afhankelijk van je statuut als zorgverlener, heb je recht op een parkeerabonnement categorie 1:

 • categorie 1 geeft je het recht om in aaneensluitende periodes van maximum 1 uur te parkeren.

Om aan te geven hoe lang je parkeert, dien je daarom steeds de blauwe parkeerschijf correct voor te leggen achter de voorruit.


Hoe je parkeerabonnement voor zorgverleners bestellen?

Online via het e-loket van Roeselare

Klik hier om je parkeerabonnement voor zorgverleners aan te vragen.

In de parkingshop van Roeselare

 • Breng de benodigde documenten mee naar de parkingshop.
 • Na de betaling is je kaart meteen actief.