Personen met een handicap

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met handicap

  • Als je een parkeerkaart voor personen met een handicap hebt, ben je vrijgesteld van het betalen van een retributie of het plaatsen van een parkeerschijf.
  • Deze kaart moet goed zichtbaar en leesbaar achter de voorruit geplaatst worden.

Hoe een parkeerkaart voor personen met handicap aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een handicap worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

http://handicap.belgium.be/nl/