Personen met een handicap

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap in Tielt

Als je een parkeerkaart voor mindervaliden voorlegt, kan je op een aantal voorbehouden parkeerplaatsen in de betalende en de blauwe zones parkeren. Er is geen beperking van de parkeerduur, ook niet op de niet-voorbehouden plaatsen in de blauwe zone.

In de betalende zone dient de mindervalidenkaart in combinatie met de parkeerschijf geplaatst te worden, en dit voor de maximumduur van 120 minuten.

Hoe een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een beperking worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

Handicap.belgium.be/nl/onze-dienstverlening/parkeerkaart