Personen met een handicap

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap

Met een parkeerkaart voor gehandicapten kan je op een aantal voorbehouden parkeerplaatsen parkeren. Er is geen beperking van de parkeerduur, ook niet op de niet-voorbehouden plaatsen, op voorwaarde dat de parkeerkaart correct voorligt. Bij gebruik van kopijen wordt de politie verwittigd.

In de kortparkeerzones zijn enkel de voorbehouden plaatsen voor mindervaliden geldig met een parkeerkaart voor personen met een handicap. Alle andere plaatsen in deze zone zijn betalend. Hier zijn parkeerkaarten, bewonerskaarten of mindervalidenkaarten niet geldig.

Hoe een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een handicap worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

Handicap.belgium.be/nl/onze-dienstverlening/parkeerkaart