Personen met een handicap

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met handicap

  • Als je een parkeerkaart voor gehandicapten voorlegt, ben je in de blauwe zone vrijgesteld van betalen.
  • Binnen de betalende zone kan je enkel gratis en onbeperkt parkeren op de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap (aangeduid met het verkeersbord P en pictogram mindervalide). Op alle andere plaatsen geldt de maximale parkeerduur en het tarief van de betalende zone. Binnen de blauwe zone mag je op elke plaats gratis en onbeperkt staan. Bij gebruik van kopijen, wordt de politie verwittigd.

Hoe een parkeerkaart voor personen met handicap aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een handicap worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

http://handicap.belgium.be/nl/