Personen met een handicap

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met handicap

  • In de blauwe zone parkeer je onbeperkt als je een parkeerkaart voor gehandicapten voorlegt.
  • In de betalende zone kan je enkel gratis en onbeperkt parkeren op de voorbehouden parkeerplaatsen (aangeduid met het verkeersbord P en pictogram mindervalide). Op alle andere plaatsen geldt de maximale parkeerduur en het tarief van de betalende zone.
  • Bij gebruik van kopijen, wordt de politie verwittigd.

Hoe een parkeerkaart voor personen met handicap aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een handicap worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

http://handicap.belgium.be/nl/