Personen met een handicap

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een beperking

U bent houder van een parkeerkaart voor personen met een handicap:

  • Met een parkeerkaart voor personen met een handicap kan u gratis en onbeperkt parkeren op alle reguliere parkeerplaatsen of op één van de gemarkeerde mindervaliden parkeerplaatsen in de rode, groene, gele en blauwe zone op voorwaarde dat de parkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit aangeboden wordt.
  • Bij onrechtmatig gebruik of kopieën wordt na vaststelling de politie verwittigd.

Hoe een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een beperking worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

Handicap.belgium.be/nl/onze-dienstverlening/parkeerkaart